hb2021_frontpage_02.jpg

Hållbarhet

En del av vårt DNA

Hållbarhet för oss är strävan efter att hitta nya mer hållbara lösningar och det är ett ständigt pågående arbete. Det kan vara allt från små justeringar i våra behandlingsprocesser till ny banbrytande forskning om morgondagens materialåtervinning. Det handlar också om att skapa hållbara och säkra arbetsplatser samt att säkerställa och kontrollera vilka avtryck vår verksamhet gör i form av klimat- och miljöpåverkan.

Vår övergripande målsättning är att vara klimatpositiva 2030 och att driva på omställningen till ett samhälle baserat på cirkulära principer i en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

I praktiken betyder det att vi till 2030 har minskat våra egna koldioxidutsläpp med minst 50 % jämfört med 2019. Dessutom kommer vi att utveckla och implementera nya cirkulära lösningar tillsammans med våra affärspartners så att koldioxidutsläpp undviks eller lagras någon annanstans.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Ragn-Sells hållbarhetsrapport ragnsells.com

Fyra vägledande områden

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och en del av bolagets DNA. Ända sedan starten 1881 har generation efter generation hållit fast vid visionen om ett hållbart samhälle när bolaget utvecklats.

För att vägleda Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030 måste vi kontinuerligt arbeta med Värdeskapande och innovation, Människor och kultur, Klimat och miljö och Ansvarsfulla relationer.