Vårt hållbarhetsarbete

Ända sedan starten 1881 har generation efter generation hållit fast vid visionen om ett hållbart samhälle när bolaget utvecklats.

Hållbarhet för oss är strävan efter att hitta nya mer hållbara lösningar och det är ett ständigt pågående arbete. Det kan vara allt från små justeringar i våra behandlingsprocesser till ny banbrytande forskning om morgondagens materialåtervinning. Det handlar också om att skapa hållbara och säkra arbetsplatser samt att säkerställa och kontrollera vilka avtryck vår verksamhet gör i form av klimat- och miljöpåverkan.

För att vägleda Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030 måste vi kontinuerligt arbeta med Värdeskapande och innovationMänniskor och kultur, Klimat och miljö och Ansvarsfulla relationer.

 

Värdeskapande och innovation

Samarbete och regelefterlevnad, kombinerat med värdebaserade affärsprinciper är ett måste för att skapa en cirkulär värld.

Människor och kultur

Våra kompetenta medarbetare stödjer vår strävan att förvandla samhället till en cirkulär ekonomi

Klimat och miljö

Att ändra tankesätt så att samhället ser avfall som en resurs är en grundförutsättning för att göra världen klimatpositiv

Ansvarsfulla relationer

Partnerskap och samarbete är avgörande för att omvandla vår linjära ekonomi till ett cirkulärt samhälle.

Våra hållbarhetsmål

För att säkerställa att vi når vår ambition att vara klimatpositiva 2030 har vi identifierat 7 mål.