Ragn-Sells tar hand om förorenade schaktmassor

En hållbar lösning för förorenade områden

Genom att anlita Ragn-Sells kan du vara säker på att era förorenade schaktmassor blir omhändertagna enligt gällande lagar och regler och med hänsyn till miljö och samhälle.

6.3, 9.4, 11.6, 12.2, 12.4, 14.1, 14.2, 15.1, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Vi har tekniken och tillstånden

Stora mängder förorenade massor, och främst jordar, uppkommer i samhället och en betydande del av dem tas emot på någon av Ragn-Sells anläggningar. Vi har lång erfarenhet att hantera massorna enligt den mest hållbara behandlingsmetoden för just den specifika jorden. Rätt hantering gör att den tidigare förorenade schaktmassan inte kommer att påverka kommande generationer utan istället renas eller deponeras på ett lagenligt sätt. 

Vi har många tekniker för att ta hand om förorenade jordar. Vi sorterar, tvättar, genomför biologisk och termisk behandling samt stabiliserar fysikaliskt och kemiskt. Vi genomför riskvärdering som ett underlag till att föreslå åtgärder för hur jordmassorna ska behandlas.

När ni kontaktar våra specialister får ni svar på vad ni behöver göra för kontroller och vilka dokument som ska hanteras. Detta för att ni som avfallslämnare ska uppfylla  de krav som ställs på er. 

Vi finns tillgängliga för våra kunder i hela processen.

Ragn-Sells har flera mottagningsanläggningar för förorenade massor

Har du förorenade schaktmassor?

Vi har omfattande tillstånd på våra mottagningsanläggningar i Stockholm (Högbytorp och Brista), Åseda (Linneberga), Robertsfors (Fagerliden), Norrköping (Häradsudden) eller Vänersborg (Heljestorp). Kontakta oss vid frågor.

Ragn-Sells experter hjälper till med provtagning

Behöver ni hjälp med provtagning?

Kontakta våra specialister. Vi hjälper till med att utföra miljötekniska markundersökningar för att identifiera markföroreningens omfattning samt genomföra riskvärdering.

Ragn-Sells erbjuder en digital miljöutbildning

Digital miljöutbildning

Vi har tagit fram en avfall och miljöutbildning som ska hjälpa er företag med ert ISO 14001 certifikat. Efter utbildningen kommer du ha en större förståelse för hur du själv kan bidra till effektiva återvinningsprocesser som innebär fördelar för både företag och samhället i stort.

Läs mer här
Kompetens

Kompetens

Vi kan förorenade massor och lagstiftningen som reglerar hanteringen.

Hållbara avsättningar

Hållbara avsättningar

Vi arbetar ständigt att finna hållbara användningsområden till de förorenade massorna.

Nationell hantering

Nationell hantering

Vi omhändertar och hanterar förorenade massor i hela landet.

Bygge

VA-tjänster på byggen

På en byggarbetsplats kan det uppkomma flera olika behov av spol och sugtjänster. Vi kan t ex hjälpa till med avvattning/sedimentering genom Brunsor, sugning av dagvattenbrunnar, rörfräsning och rörinspektioner. Behöver ni tömma byggtoaletter finns vi tillhands.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Kontakta mig om Förorenade områden

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter