En hållbar lösning för förorenade områden

Genom att anlita Ragn-Sells kan du vara säker på att era förorenade schaktmassor blir omhändertagna enligt gällande lagar och regler och med hänsyn till miljö och samhälle.

Vi har tekniken och tillstånden

Stora mängder förorenade massor, och främst jordar, uppkommer i samhället och en betydande del av dem tas emot på någon av Ragn-Sells anläggningar. Vi har lång erfarenhet att hantera massorna enligt den mest hållbara behandlingsmetoden för just den specifika jorden. Rätt hantering gör att den tidigare förorenade schaktmassan inte kommer att påverka kommande generationer utan istället renas eller deponeras på ett lagenligt sätt. 

Vi har många tekniker för att ta hand om förorenade jordar. Vi sorterar, tvättar, genomför biologisk och termisk behandling samt stabiliserar fysikaliskt och kemiskt. Vi genomför riskvärdering som ett underlag till att föreslå åtgärder för hur jordmassorna ska behandlas.

När ni kontaktar våra specialister får ni svar på vad ni behöver göra för kontroller och vilka dokument som ska hanteras. Detta för att ni som avfallslämnare ska uppfylla  de krav som ställs på er. 

Vi finns tillgängliga för våra kunder i hela processen.

Behöver ni hjälp med provtagning?

Kontakta våra specialister. Vi hjälper till med att utföra miljötekniska markundersökningar för att identifiera markföroreningens omfattning samt genomföra riskvärdering.

VA-tjänster på byggen

På en byggarbetsplats kan det uppkomma flera olika behov av spol och sugtjänster. Vi kan t.ex. hjälpa till med avvattning, sedimentering, sugning av dagvattenbrunnar, rörfräsning och rörinspektioner. Behöver ni tömma byggtoaletter finns vi tillhands.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter