Tillstånd och certifikat

Här hittar du Ragn-Sells aktuella tillstånds-och anmälningspliktiga avfallsanläggningar och våra ISO-certifikat. Vi är certifierade enligt Kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och Arbetsmiljö (ISO 45001). Respektive anläggning tar inte emot all typ av avfall.

Har du frågor om tillstånden eller om du önskar ta del av hela certifikatsbilagan med de anläggningar som omfattas av certifikaten, vänligen kontakta oss på 010-723 00 00.

ISO 9001, 14001, 45001 (2022-2024)
ISO 9001, 14001, 45001 (2022-2024) ENG
Omfattning Ackreditering Swedac 2022

Ort/anläggning

Tillstånd Myndighet
Hela Sverige

Transport av avfall (Ragn-Sells Recycling AB

Transport av avfall (Ragn-Sells Treatment & Detox AB)

Länsstyrelsen i Stockholms län

Hela Sverige

Yrkesmässig transport av animaliska biprodukter eller därav bearbetade produkter

Tillstånd användning av elektroniskt handelsdokument (ABP) 

Jordbruksverket

 

Jordbruksverket, enheten för CITES foder och djurprodukter

Hela Sverige

Marknadsdrivet system för materialåtervinning (Ragn-Sells Recycling AB)

Naturvårdsverket

Hela Sverige

Medgivande om undantag från oberoendekrav för behöriga kontrollanter hos C-organ

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Alingsås Mottagning, sortering, omlastning och behandling av IFA, mellanlagring av FA Miljöskyddsnämnden Alingsås kommun
Askersund  Mellanlagring av IFA Laxå och Askersunds Miljöförvaltning 
Borrby Mellanlagring av slam Ystad-Österlen Regionens miljöförbund
Borlänge
Gesällgatan
Mellanlagring och behandling av vattenhaltigt oljeavfall (FA) Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt
Borlänge
Ägovägen
Mottagning och behandling IFA, mellanlagring FA Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Dalarnas Län
Brista Behandling och mellanlagring av IFA, deponering inert avfall Länsstyrelsen Stockholms län, Bygg- och miljöförvaltningen Sigtuna kommun
Brännbacken Behandling och mellanlagring av IFA Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Österåkers kommun
Centralen Mottagning, mellanlagring IFA Miljöförvaltningen, Stockholms stad
Dals Långed Mottagning och behandling IFA, mellanlagring FA Länsstyrelsen Västra Götaland
Degernäs, Umeå Mellanlagring och mekanisk bearbetning av IFA Umeå kommun
Dåva, Umeå Mottagning, behandling och mellanlagring av IFA och FA, kompostering av biologiskt avfall Länsstyrelsen i Västerbottens Län
Edfast, Robertsfors Mottagning, behandling, lagring, återvinning och deponering av IFA Länsstyrelsen Västerbotten
Fagerliden, Robertsfors Mottagning, mellanlagring, behandling och deponering av förorenade massor

Miljödomstolen, Umeå Tingsrätt

Gävle Mottagning och behandling IFA, mellanlagring FA

Länsstyrelsen Gävleborg

Halmstad Mottagning och behandling av FA

Vänersborgs tingsrätt, Länsstyrelsen Halland

Halmstad Norra Omlastning och mellanlagring av avfall

Miljö-och hälsoskyddskontoret Halmstad Kommun

Heljestorp

Mottagning, mellanlagring, behandling och deponering av IFA och FA

Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Holmsund

Mottagning, mellanlagring IFA och FA

Länsstyrelsen Västerbotten

Häradsudden

Mottagning, mellanlagring, behandling och deponering av IFA och FA

Mark-och miljödomstolen Växjö Tingsrätt

Högbytorp

Mottagning, mellanlagring, behandling och deponering av IFA och FA

Hantering av kemiskt ämne

Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt, Länsstyrelsen i Stockholms län

Arbetsmiljöverket

Hörle

Mottagning och behandling IFA, mellanlagring FA

Värnamo kommun

Jönköping

Mottagning och behandling av IFA, mellanlagring FA

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Jönköpings län

Kallinge

Mottagning, mellanlagring och behandling av IFA och FA

Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt

Karlstad

Mottagning, bearbetning och mellanlagring IFA, mellanlagring av FA

Länsstyrelsen i Värmlands län

Kiruna

Mottagning, mellanlagring FA

Kiruna kommun

Kungsbacka

Sortering, omlastning, flisning av IFA, mellanlagring FA

Länsstyrelsen Hallands län, Kungsbacka kommun

Kvarnbolund

Mottagning, mellanlagring och sortering av bygg- och industriavfall samt mellanlagring av farligt avfall

Länsstyrelsen i Uppsala Län

Landskrona

Sortering och lagring av icke-farligt avfall

Miljöförvaltningen, Landskrona kommun

Levar

Mottagning, mellanlagring och behandling IFA, mellanlagring FA

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Västerbottens län

Lidköping

Framställning av bränsleflis, sortering och mellanlagring av IFA och FA

Länsstyrelsen Västra Götaland

Linköping

Mottagning, sortering av IFA, mellanlagring av FA

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Östergötlands län,

Linneberga

Mottagning, mellanlagring och behandling av FA, inert deponi

Växjö tingsrätt, miljödomstolen

Lunda

Sortering och omlastning av IFA och elektroniskt avfall

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länna

Mottagning, sortering, behandling och mellanlagring av IFA och FA

Mark-och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt

Luleå Uddebo

Mottagning, mellanlagring och behandling av FA

Miljödomstolen Umeå tingsrätt

Lödöse

Mottagning och mellanlagring av IFA

Lilla Edets kommun

Malmö

Mottagning, mellanlagring och behandling av IFA och FA

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Skåne län

Marieholm

Mottagning, behandling och mellanlagring av IFA och FA, lastning schaktmassor, hamntillstånd lastning och lossning av avfall

Miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt, Miljöförvaltningen i Göteborg, Länsstyrelsen Västra Götaland

Mellerud

Mellanlagring av slam och kompost

Dalsland Miljö och Energiförbund

Norrköping

Mottagning, sortering, mellanlagring och sönderdelning av uttjänta däck och industrigummi

Länsstyrelsen Östergötland

Oskarshamn

Mellanlagring IFA och FA

Länsstyrelsen Kalmar, Oskarshamns kommun

Partille

Mottagning, sortering, omlastning och mellanlagring av IFA och FA

Partille kommun

Roma

Mottagning, sortering, behandling och mellanlagring av avfall

Länsstyrelsen Gotlands län, Länsstyrelsen Stockholm

Skellefteå

Mottagning, mellanlagring IFA och FA, behandling IFA, tvättanläggning för tankar och fat.

Mottagning, behandling av jordar och schaktmassor mm

Miljöprövningsdelegationen Västerbottens län, Skellefteå kommun

Skepplanda

Mottagning, lagring och bearbetning av IFA

Ale kommun

Smedjebacken

Mottagning, sortering, mellanlagring av IFA, mellanlagring av FA

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Sunderbyn

Mottagning, sortering, behandling och mellanlagring av avfall

Luleå kommun

Svappavaara

Mottagning, mellanlagring, kompostering, behandling av IFA och FA

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Svenshög

Mottagning, mellanlagring och biologisk behandling av avfall

Länsstyrelsen i Skåne län

Söråker

Mottagning och behandling av FA

Miljödomstolen, Östersunds tingsrätt

Tidaholm

Mottagning, sortering och mellanlagring av IFA och FA

Länsstyrelsen Västra Götaland

Timrå

Mottagning och behandling IFA, mellanlagring FA

Timrå kommun

Vara

Mottagning, sortering, mellanlagring, behandling IFA, mellanlagring FA, förbehandling EEA

Länsstyrelsen Västra Götaland

Varberg

Mellanlagring och omlastning IFA, mellanlagring FA

Miljöskyddsenheten Varbergs kommun

Vetlanda

Mottagning och mellanlagring IFA, FA, behandling IFA

Länsstyrelsen Jönköpings län, Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Östergötlands län

Vilhelmina

Behandling, sortering, krossning/flisning, mellanlagring och återvinning av avfall

Länsstyrelsen Västerbotten

Visby Skarphäll

Mottagning, mellanlagring, sortering av FA, förbehandling av elektronik

Länsstyrelsen Gotlands län

Visby Österby

Mottagning och omlastning av IFA

Gotlands kommun

Umeå
Tegs Returgård

Mellanlagring av IFA

Umeå kommun

Västerås

Mottagning och behandling IFA, mellanlagring FA

Länsstyrelsen Uppsala län

Örebro

Mottagning, sortering, behandling och mellanlagring av IFA och FA

Mark-och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt

Örnsköldsvik Överön

Mottagning, behandling av förorenade massor, mellanlagring av IFA och FA, hantering av verksamhetsavfall och framställning av biobränsle

Länsstyrelsen Västernorrland