_77A1421_0.jpg

Tillstånd och certifikat

Här hittar du Ragn-Sells aktuella tillstånds-och anmälningspliktiga avfallsanläggningar och våra ISO-certifikat. Vi är certifierade enligt Kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och Arbetsmiljö (ISO 45001). Respektive anläggning tar inte emot all typ av avfall. Har du frågor om tillstånden eller om du önskar ta del av hela certifikatsbilagan med de anläggningar som omfattas av certifikaten, vänligen kontakta oss på 010-723 00 00.