Ragn-Sells affärsområden

Tre affärsområden

Vår verksamhet är organiserad i tre affärsområden: Recycling, Treatment & Detox och New Value Chains.

Inom affärsområdet Recycling samlar vi in och återvinner material med etablerade avsättningar (t ex papper, plast, trä) och farligt avfall. Inom Treatment & Detox behandlar och avgiftar vi mer komplicerade avfallsströmmar och omvandlar dessa till nya råvaror (t.ex. aska, förorenade jordar/massor). New Value Chains handlar om att utveckla nya återvinningsflöden och affärsmodeller genom branschöverskridande och industriell samverkan.