Tjänster för privatkunder

Till privata hushåll erbjuder vi uthyrning av container, hämtning av StorSäck™ samt utvalda vatten och avloppstjänster. Hushållsavfall upphandlas av din hemkommun.

Tjänster för privatkunder

Vi erbjuder privatpersoner ett antal prisvärda tjänster. Bland annat uthyrning av container till fast pris, hämtning av StorSäck™ samt utvalda vatten och avloppstjänster.

För information om öppettider, hämtningar och annan information kring hushållsavfall ska du vända dig till din kommun där du bor. Men om du behöver slänga byggavfall eller liknande som inte är hushållsavfall – hör av dig till oss.

Vad räknas som hushållsavfall? Det regleras i miljöbalken och är i stort det du normalt vill bli av med i ditt hem. När du bygger om hemma och behöver en container eller StorSäck™ att slänga byggavfallet i eller får stopp i avloppet kan du vända dig direkt till oss.