Tjänster för privatkunder

Till privata hushåll erbjuder vi uthyrning av container, hämtning av StorSäck™ samt utvalda vatten och avloppstjänster. Observera att vanligt hushållsavfall upphandlas av din hemkommun.

Tjänster för privatkunder

Kommunen ansvarar för hushållsavfall

Vad räknas som hushållsavfall? Det regleras i Miljöbalken och är i stort det du normalt vill bli av med i ditt hem. För information om öppettider, hämtningar och annan information kring hushållsavfall ska du alltid vända dig till din egen kommun. I vissa kommuner är det Ragn-Sells Kommunpartner AB som på uppdrag av kommunen hämtar hushållsavfallet, men det är fortfarande din kommun som svarar på frågor om sophämtning, hämtschema, sopkärl mm.  Matavfallspåsar brukar delas ut av kommunen via olika hämtställen.

Däremot när du bygger om hemma och behöver en Container eller StorSäck™ att slänga byggavfallet i eller får stopp i avloppet går det bra att vända dig direkt till oss på Ragn-Sells.

Vi erbjuder privatpersoner ett antal prisvärda tjänster, se nedan. Bland annat uthyrning av container till fast pris, hämtning av StorSäck™ samt utvalda vatten och avloppstjänster.