Dags att öppna skattkistan.

I hundratals år har vi människor brutit nya råvaror som om det inte fanns någon morgondag. Vi framställer mat, tillverkar produkter, bygger hus och vägar. Och när det vi skapat har tjänat ut sin roll blir det till avfall. Sen börjar vi om igen.  

Idag vet vi att vårt sätt att utvinna naturresurser och producera nya material ligger bakom hälften av världens klimatutsläpp och 90% av hotet mot biologisk mångfald. Och snart har jordens resurser sinat.  

Men det finns en lösning. Det där avfallet är nämligen en skattkista, fylld av viktiga råvaror som kan återanvändas. Det enda som krävs är att vi förändrar vår syn på det. Dagens lagstiftning gör nämligen att det är billigare att bryta nytt än att använda det vi redan har. Vilket slöseri, eller hur? 

Hos Ragn-Sells kan fiskavföring bli till förnybar energi och aska till metall och salter. Men vi vill göra mer. För om den globala återvinningsgraden bara ökar med tio procentenheter har vi fortfarande en god chans att nå klimatmålen.    

Så varför tänka nytt? Tänk cirkulärt.

 

Se filmen om What a waste!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jC_NNfq_5VA?si=CXNLUYg3bGGPRYaI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>


Läs mer om cirkulära lösningar

rs_waw_tblock_newperspectiveonwaste01_900x560px_se.png

Vad är avfallshierarkin och varför måste den avskaffas?

rs_waw_tblock_havbruk01_900x560px_eng.png

Därför väljer vi fiskbajs framför rysk gas

rs_waw_tblock_treviktigaamnen01_900x560px_se.png

Tre viktiga näringsämnen att cirkulera

rs_waw_tblock_construction01_900x560px_se.png

Internationellt samarbete för en hållbar byggindustri

rs_waw_tblock_ash2salt01_900x560px_se.png

Så blir dina sopor vägsalt och gödsel

rs_waw_tblock_construction02_900x560px_se.png

Hur kan vi hjälpa dig att skapa en cirkulär byggprocess?