”Vi behöver en helt ny syn på avfall”

Övergången till en cirkulär ekonomi är avgörande för att mildra klimatförändringarna, utarmningen av våra naturresurser och risken för ytterligare överskridande av de planetära gränserna. Men den nuvarande synen på avfall står i vägen för denna övergång.

31 aug. 2023

Många länder inklusive EU, har tydligt åtagit sig att ställa om till en cirkulär ekonomi och har handlingsplaner på plats för att göra det möjligt. Men den traditionella linjära ekonomin innebär flera hinder för en sådan övergång, speciellt när det kommer till hur samhället betraktar avfall.

- Övergången till en cirkulär ekonomi kräver en helt ny syn på avfall. Vi måste börja behandla avfall som den värdefulla källa till hållbara resurser det är, säger Susanna Lind, chef för samhällskontakter på Ragn-Sells.

I stället för att minimera mängden avfall bör det övergripande målet vara att minska den ohållbara utvinningen av jungfruliga material, menar Susanna:

- Huvudsyftet med den så kallade avfallshierarkin, som är mer eller mindre grundläggande för all nuvarande lagstiftning och reglering av avfall i Europa och andra utvecklade länder, är att minska avfall. Det adresserar inte de rätt problem. Tvärtom motverkar det viljan att etablera storskaliga cirkulära flöden.

Susanna Lind, chef för samhällskontakter Ragn-Sells Sverige
Susanna Lind, chef för samhällskontakter Ragn-Sells Sverige.

För att möjliggöra en cirkulär ekonomi behöver avfallshierarkin ersättas med en ny princip som fokuserar på resurser. Utgångspunkten för all lagstiftning och reglering bör vara en grundläggande strategi för en hållbar hantering av råmaterial. Det skulle möjliggöra användning av de råmaterial vi redan har utvunnit på ett effektivt sätt.

- Ge all produktion av material samma förutsättningar, oavsett om dess ursprung är avfall eller jungfrulig produktion. Idag bär inte jungfruliga material fullt ut kostnaden för deras utvinning och utsläpp, vilket ger dem en konkurrensfördel jämfört med återvunna material, säger Susanna.

En helt ny syn på avfall

Läs och ladda ner "Ragn-Sells syn på cirkulär ekonomi" för att lära dig mer om varför övergången till en cirkulär ekonomi är så viktig och vilka hinder som står i vägen (pdf).