En hållbar lösning för byggavfall

Ragn-Sells har lång erfarenhet att finna den bästa avsättningen för byggavfall. Vi hjälper ditt företag att hantera både logistik och sortering på bygget för en smidig byggprocess och för att öka cirkulering av materialen.

Sortering på byggarbetsplatser är avgörande för att klara de miljökrav som myndigheterna och industrin själv ställer. Särskilda regler för utsortering gäller för bygg och rivningsbranschen enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) 3. Kap 10§. Vi har som mål att vara den bästa avfallsleverantören med hög kompetens och arbetar ständigt med att erbjuda bra och anpassade lösningar för våra kunder. När du anlitar Ragn-Sells för avfallshantering får du en utsedd kontaktperson som följer dig genom hela byggprocessen. Vi erbjuder professionellt stöd hela vägen, från uppstartsmötet till slutrapporten.

Våra lösningar för hantering av byggavfallet uppfyller alla miljö- och lagkrav. I samarbete med våra kunder arbetar vi för att lösa de utmaningar som kan uppstå under hela byggprocessen. 

Cirkulära lösningar för byggindustrin

Ragn-Sells arbetar ständigt med att finna cirkulära lösningar för allt avfall som vi tar hand om i syfte att göra nya produkter som kan introduceras tillbaka till samhället.

Vi kan i dagsläget erbjuda våra byggkunder cirkulära lösningar för wellpapp, plast, metall och planglas. Genom olika samarbeten kan vi också erbjuda cirkulära alternativ för stenull, gips och träpall. Kontakta oss om du vill veta vad vi kan göra för att hjälpa er att avfallsminimera.

En man som drar ett nät över en grön container

Behöver ni mer personal på bygget?

Ragn-Sells erbjuder sig som underentreprenör till byggarbetsplatsen med egen personal som ansvarar för bland annat bemanning, sortering och utbildning av personal.

En man i orange varseljacka och hjälm på ett takbygge som blickar ut över staden

För ett kostnadseffektivt bygge

Vi erbjuder RentBygge™ för byggarbetsplatser. Vi har flexibla lösningar för alla faser i byggprocessen och vi kan sköta all logistik på plats.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter