En hållbar lösning för trä

En hållbar lösning för trä

Träavfall kommer i många former och från alla typer av industrier, byggarbetsplatser och kommersiella flöden. Med innovativa lösningar återanvänder och återvinner vi trämaterial till nya produkter eller energi.

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 15.1, 17.16, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Träet transporteras till en avfallsanläggning där det sorteras, krossas och återvinns till flis. Metaller, t ex spikar och gångjärn sorterats ut av magneter i en shredderprocess. Träflis används som bränsle för att producera energi eller till att skapa nya träprodukter. Olika typer av träslag är lämpade för olika typer av återvinning. Under inga omständigheter ska det finnas CCA eller kreosotbehandlat trä (impregnerat) i denna blandning eftersom dessa måste behandlas som farligt avfall.

Efter att träet har samlats in och sorterats, lagras det på en belagd yta för vidare bearbetning och nedbrytning. Eftersom träflis betraktas som en ny vara och försämras i kvalitet och värde om den lagras ute, lägger vi stor vikt vid planering av produktions- och försörjningskedjan för att tillhandahålla just-in-time leveranser till våra kunder. Därför kan vi alltid garantera våra avsättningskunder de bästa kvalitetsprodukterna till överenskommen standard. 

Skog

Olika typer av träflis

Det finns två olika typer av träflis; träflis som tillverkas av obehandlat och ofärgat trä (vita träflis A1) och träflis som är framställt av målat och behandlat trä (blandat flis A2). Våra experter kan hjälpa er att finna den önskade kvalitét och volym ni behöver i era processer.

Trä som farligt avfall

Trä som farligt avfall

Impregnerat eller kreosotbehandlat trä ska sorteras ut, eftersom dessa material måste behandlas som farligt avfall. Vi på Ragn-Sells kan ta hand om ert farliga avfall.

Cirkulära lastpallar

Retursystem för ofärgade lastpallar

Tillsammans med våra partners arbetar vi för att göra alla vanliga ofärgade lastpallar cirkulära i ett retursystem. Historiskt har det bara varit möjligt att returnera EUR-pall. Sedan 2018 finns en returlösning med ersättningssystem.

Avfallstjänster

Vi erbjuder även

Uthyrning av kärl och container
Skyltar för sortering
Servicepersonal på plats
Utbildning i sortering och hållbarhetsmål
Sorteringsanalys

Kundportalen fungerar på alla enheter

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

För vår planet

För vår planet

Genom att återvinna träet igen och igen sparar vi på jordens resurser.

Expertkunskap

Expertkunskap

Genom kunskap och utbildning säkrar vi hög kvalitet på råvarorna.

Rikstäckande

Rikstäckande

Vi har tekniskt utrustning och en fordonsflotta som täcker hela landet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad