En hållbar lösning för trä

Träavfall kommer i många former och från alla typer av industrier, byggarbetsplatser och kommersiella flöden. Med innovativa lösningar ser vi till så att ditt företags förbrukade trämaterial återanvänds eller återvinns till nya produkter eller energi.

Träet transporteras till en avfallsanläggning där det sorteras, krossas och återvinns till flis. Metaller, t ex spikar och gångjärn sorteras ut av magneter i en shredderprocess. Träflis används som bränsle för att producera energi eller till att skapa nya träprodukter. Olika typer av träslag är lämpade för olika typer av återvinning. Under inga omständigheter ska det finnas CCA eller kreosotbehandlat trä (impregnerat) i denna blandning eftersom dessa måste behandlas som farligt avfall.

Efter att träet har samlats in och sorterats, lagras det på en belagd yta för vidare bearbetning och nedbrytning. Eftersom träflis betraktas som en ny vara och försämras i kvalitet och värde om den lagras ute, lägger vi stor vikt vid planering av produktions- och försörjningskedjan för att tillhandahålla just-in-time leveranser till våra kunder. Därför kan vi alltid garantera våra avsättningskunder de bästa kvalitetsprodukterna till överenskommen standard. 

Hantering av mindre mängd träavfall?

Om du inte är i behov av kontinuerlig hämtning eller en stor mängd träavfall så rekommenderar vi att beställa hämtning av mindre mängd träavfall direkt i vår nätbutik. Välj bland olika storlekar av Container eller vår byggavfallssäck StorSäck.

Trä som farligt avfall

Impregnerat eller kreosotbehandlat trä ska sorteras ut, eftersom dessa material måste behandlas som farligt avfall. Vi på Ragn-Sells kan ta hand om ert farliga avfall.

För byggen erbjuder vi även...

  • Uthyrning av kärl och container
  • Skyltar för sortering
  • Servicepersonal på plats
  • Utbildning i sortering och hållbarhetsmål
  • Sorteringsanalys

Retursystem för ofärgade lastpallar

Tillsammans med våra partners arbetar vi för att göra alla vanliga ofärgade lastpallar cirkulära i ett retursystem. Historiskt har det bara varit möjligt att returnera EUR-pall. Sedan några år tillbaka finns en returlösning med ersättningssystem.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter