Kille på väg att slänga trä i grön Ragn-Sells container

Läs detta innan du hyr container

Många aktörer som erbjuder containeruthyrning annonserar ut ett fast pris för en container och anger gärna priset i annonsen. Det priset är inte alltid det verkliga. Ibland tillkommer extra kostnader om du överstiger en viss vikt.

01 mars 2024

Olika prissättning på containeruthyrning

- Många aktörer som erbjuder uthyrning av containrar för avfall erbjuder ett fast pris, vilket gäller upp till ett visst antal kilo. Om avfallet i containern väger mer än till exempel 500 kilo faktureras en summa per kilo efteråt. Det är viktigt att alla är medvetna om detta, vi rekommenderar att du kontrollerar hur prissättningen fungerar innan du beställer. Det är inte så lätt att veta vad avfallet som slängs i containern kan komma att väga, säger Andreas Reenberg Hansen, försäljningschef på Ragn-Sells. 

Ragn-Sells vill kunna erbjuda tydliga och förutsägbara priser för alla kunder och hyr ut containrar till ett fast pris, oavsett vikten på avfallet, så länge det ligger inom den gräns som container klarar av att hantera. Det är dock viktigt att den som hyr containern känner till vad som får och inte får slängas i den beställda containern för att möjliggöra en bra återvinning av materialen.

Container för sorterat avfall

Den mest populära typen av container är den för blandat avfall*. I den kan man blanda många olika typer av avfall så länge det inte hör till kategorin farligt avfall. Men Ragn-Sells har märkt att fler och fler förstår värdet av sortering och vill kunna sortera ut olika material ännu mer noggrant. 

- Vi har nyligen kompletterat utbudet i vår nätbutik med uthyrning av container för sorterat avfall såsom trä, gips och trädgårdsavfall. Människor har helt enkelt blivit mer medvetna om återvinning och att vi måste ta hand om jordens resurser. Det blir också ofta billigare för kunden, säger Andreas.

Att tänka på när du hyr container av Ragn-Sells

  1. Undersök om det krävs tillstånd. Tänk på att det måste vara tillåtet att ställa ut containern på den plats du önskar ha den. Om den exempelvis ska stå någon annanstans än på din privata tomt så måste du själv få tillstånd att utnyttja platsen.
  2. Rätt förutsättningar på platsen. Ragn-Sells måste kunna nå platsen där containern ska ställas ut och hämtas med lastbil utan större problem. Vägen som lastbilen behöver köra på ska också klara en tung lastbil och vara minst 3 meter bred. Se bild.
  3. Läs sorteringsinstruktionerna noga innan. I containern får du inte slänga sånt som räknas som farligt avfall, exempelvis elektronik eller vitvaror. Du kan heller inte slänga hushållssopor såsom förpackningar eller bioavfall. Ej eller större mängder schaktmassor (om du inte bokat en särskilt container för den typen av avfall).
  4. Säkerställ att ingen annan slängt otillåtet avfall i din container.
    Du ansvarar för materialet som finns i containern så därför rekommenderar vi att titta över en gång extra innan container hämtas så att ingen lagt något otillåtet i containern.

Iillustration som visar hur container placerasSäkerställ att det finns plats för leverans och utplacering av containern.

Läs mer om att hyra container för dig som privatperson eller bostadsrättsförening till ett fast pris

* Observera att särskilda regler för utsortering gäller för bygg- och rivningsbranschen enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) 3. Kap 10§.

Sök pris och boka container

Klicka in i vår nätbutik och boka lämplig container till fast pris. Här kan du också boka hämtning av StorSäck™.