gröna behållare och containrar med farligt avfall

Miljön vinnare när farligt avfall måste spåras

Sedan en tid tillbaka måste alla verksamheter som handskas med farligt avfall rapportera till Naturvårdsverket. Miljön jublar förstås men många företag är fortfarande osäkra. Som tur är erbjuder Ragn-Sells en lösning från insamling till färdiga myndighetsdokument.

01 mars 2022

- Vår personal har erfarenhet att jobba inom alla branscher, säger Per Strauss, Försäljningschef på Ragn-Sells. Vi åker ut och samlar in det farliga avfallet på ett säkert sätt. Sedan behandlar och återvinner vi oljor, kemikalier och annat med hållbara metoder på våra anläggningar.

Rapporteringen sker till ett nytt, digitalt avfallsregister på Naturvårdsverket. Det låter enkelt men fallgroparna är många. I registret samlas varje år information om över två miljoner ton farligt avfall. Elektronikskrot, kemikalierester och gamla lysrör som måste rapporteras rätt.  

- Ragn-Sells experter och säkerhetsrådgivare tar inte bara hand om den digitala sorteringen. Varje kund får också en egen portal med all statistik över det farliga avfallet i verksamheten. Det ger en bra överblick och kan hjälpa till att minska användningen, säger Per.

Rapportering Naturvårdsverket

Verksamheter som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall måste rapportera det till Naturvårdsverket. Ragn-Sells hjälper våra kunder med rapporteringen.