Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Sverige kommer att få ett nytt digitalt system som ger bättre spårbarhet och avfallsstatistik. Ragn-Sells ser till att du som kund får den hjälp du behöver för att följa den nya lagen.

Farligt Avfall Spårbarhet

Frågor och Svar om de nya kraven och vad det innebär för dig som kund
Läs mer om vilka material som klassas som farligt avfall i vår sorteringsguide här

Alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall berörs av den nya rapporteringen. Kraven gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall att rapportera in i det nya digitala systemet. Det som ska rapporteras är avfallskod (tidigare ewc-kod), CFAR-nummer, volym, avfallsproducent, transportör, mottagare, och datum.

Vad innebär det för dig som kund?

Från och med november 2020 så ska rapportering ske till Naturvårdsverket i samband med att ni gör en beställning till Ragn-Sells av hämtning/tömning. För att göra det enkelt för våra kunder att göra rätt så erbjuder Ragn-Sells att sköta all rapportering, precis på samma sätt som vi idag upprättar transportdokument. Då kan du som kund kan vara trygg med att hanteringen av ditt farliga avfall sker enligt Naturvårdsverkets regler för spårbarhet. För att vi ska få sköta rapporteringen är det viktigt att ni förser oss med;

  • Fullmakt
  • CFAR-nummer för arbetsstället
  • Kontaktuppgifter; namn, e-post och telefonnummer

Vill du att Ragn-Sells hjälper dig med rapporteringen behöver du fylla i en fullmakt. Ladda ner fullmakt här

Bekräftelse på inrapportering

Ragn-Sells rapportering till Naturvårdsverket sker via API (direktintegration). Detta gör att inga PDF-kvitton skapas. Som svar på rapporteringen får vi ett avfalls-ID per materialslag. Ragn-Sells har därför utvecklat en statistikrapport som redovisar all rapporterad information. 

Enklare hantering via Kundportal

I Ragn-Sells Kundportal hittar du transportdokument för farligt avfall samt beställningsunderlag. Detta beställningsunderlag täcker allt som krävs för anteckningsskyldigheten. Om du inte redan har en Kundportal så hjälper vi dig med det. Läs mer här

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida här

Skicka en förfrågan till vår Kundservice