Blanketter


Grundläggande karaktäriseringsblankett
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier, och förfaranden vid mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. 

Karaktäriseringsblankett (Fullständig)
Karaktäriseringsblankett (Avfall undantaget provning)