Blanketter

Fullmakter för rapportering till Naturvårdsverket hittar du HÄR

Grundläggande karaktäriseringsblankett enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier, och förfaranden vid mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. 

Karaktäriseringsblankett (Fullständig)
Karaktäriseringsblankett (Avfall undantaget provning)