Så återvinns ditt avfall

Ragn-Sells samlar in och återvinner verksamheters avfall för att sedan se till att de återvunna materialen kommer till nytta igen. Därför fokuserar vi på att samla in rätt material med rätt kvalitet, kombinera det med andra liknande material och försäkra oss om att kvaliteten är hög nog på den nya resursen.

I återvinningskedjan har Ragn-Sells två olika typer av kunder: de som vill bli av med avfall/material och de som tar emot materialen och gör något nytt av dem.

TIll vänster i menyn kan du läsa mer om våra behandlingsprocesser och hur vi på våra anläggningar ser till att avfall behandlas och återvinns på ett miljöriktigt sätt.