Frågor om ansvaret för rapporteringen

Vad menas med farligt avfall?

Svar: Farligt avfall är markerat med en asterisk i avfallsförordningen. Om du är osäker på om avfallet är farligt avfall kan du läsa mer vår sorteringsguide eller om våra tjänster för hanteringa av farligt avfall.

Räknas elektronik som vitvaror som farligt avfall?

Svar: Elektronik är huvudsakligen farligt avfall.

Vad är den minsta mängden som behöver registreras?

Svar: Allt farligt avfall oavsett mängd ska rapporteras.

Hur noga är det att anteckna/registrera mängd i vikt och inte i antal (t ex när det gäller ljuskällor mm.)

Svar: Vikt ska registreras, inte antal.

Hur får jag fram CFAR-nr för min verksamhet?

Svar: Läs mer på https://www.cfarnrsok.scb.se/

Vad gäller om vi har utländskt org.nr?

Svar: Då kan du använda VAT nr istället för organisationsnummer.

Kommer Ragn-Sells hjälpa oss med att ta fram rätt avfallskod (EWC) för vårt avfall?

Svar: Ragn-Sells kan hjälpa till på så vis att viss historik från tidigare tömningar kan finnas i din Kundportal som du får om du är kund till Ragn-Sells.

Jag som avfallsproducent behöver mer information/utbildning för att själv kunna klassa det i avfallskoder (EWC). Hur får jag reda på hur jag klassar avfall?

Svar: Använd Ragn-Sells tjänst Kemist eller säkerhetsrådgivning. Kontakta din säljkontakt eller Ragn-Sells Kundservice för beställning.

Om vi har anlitat Ragn-Sells för transporten av FA men det kommer en underleverantör till Ragn-Sells, vems org.nr behöver man då ange i rapporteringen?

Svar: Underleverantörens organisationsnummer ska rapporteras.

Finns exempel på en verksamhet som inte omfattas av den nya rapporteringsskyldigheten?

Svar: Det finns få undantag, men ett exempel är det farliga avfall som uppstår i ett privat hushåll.