Material- och sorteringsguide

Bidra till en cirkulär ekonomi - hantera och sortera avfallet rätt

I Ragn-Sells material- och sorteringsguide hittar du information om de avfallstyper vi samlar in från våra kunder. Använd sökrutan ovan, eller klicka dig fram via menyn för mer information om materialet samt vad du får och inte får slänga i en behållare avsedd för ett särskilt avfall.

Sorteringsguiden är anpassad till våra företagskunder och BRF:er. På varje sida finner du bland annat information om;

  • vad man får och inte får slänga i respektive avfallstyp,
  • hur materialet får hanteras om det kategoriseras som farligt avfall,
  • hur materialet återvinns. 

Privatpersoner
Om du är privatperson och har frågor om sortering av hushållsavfall ska du vända dig till din kommun.