Skrot och metaller

På Ragn-Sells anläggningar sorteras, klipps och fragmenteras järn- och metallskrot. När det är gjort säljs råvaran vidare till stålverk, smältverk och gjuterier.

Att återvinna metaller ger stora koldioxidvinster – exempelvis kan återvinningen av aluminium, bly, nickel och tenn minska klimatpåverkan med 90 procent eller mer, jämfört med om man bryter ny råvara.

Ur den s.k. bottenaskan som uppstår vid förbränning i kraftvärmeverken sorterar Ragn.-Sells fram ett antal olika metaller med hjälp av magnetism.

Ragn-Sells verksamhet och framställningen av ny råvara bidrar till minskningen av CO2-utsläpp och uttag av nya resurser.

Sortera ditt avfall rätt

I Ragn-Sells material- och sorteringsguide hittar du information om de avfallstyper vi samlar in från våra kunder. Guiden är anpassad till våra företagskunder och BRF:er.

Ny syn på avfall

Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har producerat, om och om igen.