En hållbar lösning för metall

Metaller kan återvinnas flera gånger utan att materialegenskaperna går förlorade. Ragn-Sells samlar in blandade metaller, sorterar dem, och ser till att de omvandlas till råvara för produktion av nya varor.

Det finns idag en stor efterfrågan på metall och genom att säkerställa att så mycket som möjligt återvinns minskar koldioxidavtrycket på vår jord.
 
Ragn-Sells samlar in blandade metaller från byggarbetsplatser, industriföretag, verkstäder m fl. Många metaller är väsentliga för framställning av ren teknik, såsom batterier för hybridbilar eller magneter för vindkraftverk. Vi hjälper våra kunder att sortera korrekt, att värdefulla metaller tas ut, och ser till att du alltid har rätt pris.

För varje kilo metall som återvinns, besparar vi miljön 1 kilo koldioxid. Alla metaller kan återvinnas om och om igen utan att någon av de ursprungliga egenskaperna försämras. Detta bidrar till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar. Men viktigast är att vi kan bevara värdefulla metaller för kommande generationer.

Varför är det viktigt att cirkulera metall?

FNs globala mål nr 12 "Ansvarsfull och hållbar konsumtion" handlar till stor del om att stödja och uppmärksamma vårt ansvar för jordens resurser. Många metaller är idag utpekade som kritiska för varuförsörjningen i framtiden. Exempelvis sällsynta jordartsmetaller som kobolt, rutenium, neodymium och praseodymium. De behövs bland annat för att kunna tillverka solceller, elnät, biobränsle, vindkraftverk och elektriska fordon. Lösningen är att återvinna fler metaller, designa nya produkter med cirkulerat återvunnet material, och arbeta med innovativ teknik.

Metallåtervinning

Miljöfördelen med återvinning av metall bidrar till betydande energibesparingar. För aluminium står det för 95% och för järn 75% jämfört med utvinning av jungfruliga råvaror. Dessutom skyddar vi miljön för ökad förorening av vatten och luft. Metall är också en avfallstyp som kan ge ersättning till kunden vid god sortering.

Mindre mängd metall?

Om du inte är i behov av kontinuerlig hämtning eller en stor mängd metall så rekommenderar vi att beställa hämtning av mindre mängd direkt i vår nätbutik. Välj bland olika storlekar av Container eller vår byggavfallssäck StorSäck.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter