Ragn-Sells syn på cirkulär ekonomi

Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har producerat, om och om igen.

Enligt FN står människans brytning och omvandling av råvaror för 50 procent av klimatutsläppen, 90 procent av hotet mot biologisk mångfald och 90 procent av hotet mot tillgång till vatten. Att gå över till en cirkulär ekonomi är avgörande för världens möjligheter att motverka klimatförändringar, utarmning av jordens resurser och risken att vi överträder de planetära gränserna.

Såväl Sverige som EU har fattat tydliga beslut om att gå över till en cirkulär ekonomi, och tagit fram handlingsplaner för att det ska ske. Men den traditionella linjära ekonomin innehåller en lång rad hinder för en sådan övergång.

Dessa hinder kan sorteras in under tre rubriker: 

  • Avfallshierarkins bromsande inverkan
  • Särreglering av avfall 
  • Felaktig prissättning av råvaror.

Du kan läsa mer om dessa tre hinder i "Ragn-Sells syn på cirkulär ekonomi" som finns att ladda ner här nedan. 

En helt ny syn på avfall

Läs och ladda ner "Ragn-Sells syn på cirkulär ekonomi" för att lära dig mer om varför övergången till en cirkulär ekonomi är så viktig och vilka hinder som står i vägen (pdf).

Våra positioner

Som Sveriges främsta återvinningsföretag tar vi ställning i viktiga miljöfrågor - och bidrar med framtidslösningar.

Ansvarsfulla relationer

Partnerskap och samarbete är avgörande för att omvandla vår linjära ekonomi till ett cirkulärt samhälle.

Ragn-Sells nyhetsbrev

Som ny prenumerant av "Ragn-Sells Nyhetsbrev" får du tillgång till en gratis digital utbildning om cirkulär ekonomi.

Frihandel bör gälla alla former av avfall

En omställning till resurseffektiva och cirkulära ekonomiska modeller kräver att resurser kan röra sig över gränser utan att mötas av murar - även de resurser som i folkmun kallas avfall.

De globala målen (SDG)

Här kan du läsa mer om hur Ragn-Sells i sin kärnverksamhet, men även i framtida investeringar, är med och bidrar till de Globala målen.

Så kan kommunerna bidra

Offentlig upphandling pekas ut som ett av de viktigaste verktygen i Sveriges nya handlingsplan för cirkulär ekonomi.