Vår roll i en cirkulär ekonomi

Ragn-Sells spelar en central och viktig roll i den cirkulära ekonomin och med en genomgående tanke om en bättre värld är vi en viktig nyckelspelare som tar den cirkulära ekonomin framåt. Vårt huvudfokus är att minska användandet av jungfruliga resurser och istället ersätta dem med återvunna resurser.

Tillsammans gör vi skillnad

Nyckeln för att ta den cirkulära ekonomin ytterligare ett steg är att hitta nya värdekedjor och affärsmodeller. Det gör vi dels själva och dels tillsammans med våra partners och kunder.

Cirkulärt arbete premieras

När det finns förebilder i samhället så är det av största vikt att så många som möjligt kan inspireras av dessa. Genom Ragn-Sells två program "cirkulära förelöpare" och "reThink"  premieras kommuner och företag för sitt cirkulära arbete. 

Nya cirkulära innovationer presenteras

Näringslivet, politiker och myndigheter bjuder in Ragn-Sells för att presentera nya tankemodeller och innovationer som bidrar till en cirkulär ekonomi. På vårt egna seminarium "Framtidsdagen" lyfter vi fram trender och innovationer inom återvinning och miljö.

RESURSLÄNKAR OCH FÖRDJUPNING