Övrigt farligt avfall

Att hantera farligt avfall kräver speciell kompetens – något som Ragn-Sells kan erbjuda. Det kan vara farligt avfall som aerosoler, gaser, härdare, ljuskällor, kvicksilverhaltigt material, bekämpningsmedel med mera.

Farligt avfall är sådant avfall som har vissa egenskaper som finns uppräknade i avfallsförordningen (SFS 2011:927). Det är egenskaperna som avgör hur avfallet ska behandlas, och våra välutbildade kemister kan avgöra det hos oss.

Ny syn på avfall

Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har producerat, om och om igen.

Sortera ditt avfall rätt

I Ragn-Sells material- och sorteringsguide hittar du information om de avfallstyper vi samlar in från våra kunder. Guiden är anpassad till våra företagskunder och BRF:er.