Elektronik_0.jpg

Elektronikskrot

På Ragn-Sells anläggningar sorteras, demonteras och saneras elektronikskrot – och allt som går att återvinna återvinns.

I elektronikskrot finns både miljöfarliga komponenter som måste lyftas ur kretsloppet och material som går att återvinna.

Metaller går till materialåtervinning, flamskyddade plaster till destruktion med energiutvinning och vissa standardkomponenter till återanvändning i enklare elektronik.

Miljöfarliga komponenter lämnas för destruktion, slutförvaring eller kontrollerad extern återvinning genom speciella behandlingsmetoder.