Ragn-Sells återvinner er elektronik

En hållbar lösning för elektronik

Vi hämtar ditt företags förbrukade elektronik och säkerställer att vi kan återföra de olika metallerna som ny råvara till produktion. Vi strävar efter att så mycket som möjligt av de olika material vi hanterar återvinns och återinträder i kretsloppet.

12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 och 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Elektronik innehåller ofta sällsynta jordartsmetaller som redan nu är en bristvara i samhället. Idag ser vi elektroniska produkter som en självklarhet för att underlätta våra liv. För att framställa dessa produkter behövs det exempelvis sällsynta jordartsmetaller som kobolt, rutenium, neodymium och praseodymium. Många av dessa metaller är idag utpekade som kritiska för varuförsörjningen av elektroniska produkter i framtiden.

Vi på Ragn-Sells säkerställer att vi kan återföra dessa metaller tillbaka som en ny råvara till produktion. Vi hanterar elektroniken manuellt, avgiftar materialen från farligt avfall och återvinner en stor del av plasten. I de fall det finns möjlighet att återanvända produkterna samarbetar vi med en samarbetspartner som ger produkterna ett andra liv.

WEEE  - Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

WEEE - Producentansvar för elprodukter

WEEE är en förkortning för "Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning" och används i hela EU som en vanlig term för el och elektroniskt avfall. Som kund hos oss är du garanterad en pålitlig och hållbar partner som är miljömässigt godkänd och miljöcertifierad inom WEEE-återvinning.

Med WEEE-direktivet vill man undvika att elektroniskt avfall blandas med vanligt avfall genom att låta tillverkarna ta ansvar för att ta tillbaka sina egna produkter och se till att de sorteras och omarbetas för återvinning. Denna återtagning sker vanligtvis genom utbyten i form av avfallsanläggningar eller specialiserade företag som sorterar och bearbetar det elektroniska avfallet.

Se filmen om vår lösning för elektroniskt avfall:

Ragn-Sells återvinner elektronik

Re-Use elektronik

I en manuell process separerar vi 50 olika kategorier. All plast återvinns. I de fall våra kunder samtycker har vi möjlighet att renovera t ex datorskärmar för att låta dem återbrukas. Där kunderna önskar full destruktion sker detta med hög säkerhet.

Det finns stora fördelar att återvinna metall

Metall bra att återvinna

Miljöfördelen med återvinning av metall bidrar till betydande energibesparingar. För aluminium står det för 95% och för järn 75% jämfört med utvinning av jungfruliga råvaror. Dessutom skyddar vi miljön för ökad förorening av vatten och luft. Metall är också en avfallstyp som kan ge ersättning till kunden vid god sortering.

Genom samarbete når vi målen

Genom samarbete når vi målen

Kontakta oss för att komma igång med en årlig genomgång av er avfallshantering. Vi vill hjälpa er att avfallsminimera för att minska kostnader och miljöpåverkan på vår jord.

Kontakta oss
Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Jungfruligt material

Jungfruligt material

Genom regenerering cirkuleras materialet.

Innovation

Innovation

Kapacitet att utveckla nya återvinningsmetoder

Tryggt och enkelt

Tryggt och enkelt

Ragn-Sells har kunskap att hantera farligt avfall på ett säkert och tryggt sätt

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas