Beställ 5-årskontroll av oljeavskiljare

Ragn-Sells erbjuder besiktning och kontroll av din oljeavskiljare. Vi var Sveriges första SWEDAC-ackrediterade leverantör och har kompletta erbjudanden som uppfyller samtliga krav som Sveriges kommuner ålägger innehavare av oljeavskiljare.

Om du har en verksamhet med körytor, parkeringsplatser, serviceverkstad, fordonshall – ja då har du troligtvis också en oljeavskiljare under marken som enligt lokala bestämmelser måste besiktas och rengöras med jämna intervaller.

Ragn-Sells genomför:

  • Tömning
  • Rengöring
  • Kontroll
  • Besiktning
Finns oljeavskiljarens dokumentation
Oljeavskiljarens placering


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi kommer att lagra och använda de ifyllda uppgifterna så länge vi behöver dem för att kunna återkoppla på din förfrågan, eller vid en beställning möjliggöra leverans av den tjänst som du beställt.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter 

Ragn-Sells är Swedac Ackrediterat. Läs mer om vad det innebär här