En hållbar jordtillverkning

Ragn-Sells erbjuder jord av hög kvalitet för olika användningsområden som exempelvis golfbanor, idrottsplatser, motorsportarenor, skjutbanor och flygplatser. Med restprodukter som redan finns i samhället framställer vi jordar med minsta möjliga miljöpåverkan utifrån ditt företags önskemål och krav.

Ragn-Sells tillverkar växtjordar och odlingssubstrat av restprodukter efter kundens önskemål och krav. I standardjordarna har jungfruliga material som torv och sand fasats ut. Inga tillsatser såsom konstgödningsmedel används utan enbart naturgödsel. Alla ingredienser i jordarna finns redan tillgängliga i vårt samhälle och därför behövs det minimalt med jungfruliga råvaror. Denna tillgänglighet underlättar såklart för att tillverkningen skall fungera och slutligen generera en produkt av högsta klass.

Erbjudande Storgöteborg

På vår anläggning Heljestorp utanför Vänersborg finns en komposteringsanläggning för att framställa ett antal olika material. Exempel på material som kan ingå i en kompost är trädgårdsavfall, träfiberslam, bark och avloppsslam.

Kompostering sker i separata strängar och kvalitetssäkras, för att sedan levereras till Skepplanda 4 mil norr om Göteborg. Där tillverkas olika jordar med komposterna som grund. Vi levererar jordar till Göteborg med kranskommuner. Växtjord, gräsmattejord och mineraljord finns alltid i sortimentet. Kundspecifika jordar såsom skelettjordar och jordar med inblandning av biokol tillverkas efter kundernas önskemål.

Erbjudande Västerbotten

Ragn-Sells tillverkar anläggningsjord i Nordmaling som sedan distribueras via Ragn-Sells anläggningar i Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå. Jorden kvalitetssäkras för uppnå krav och riktlinjer i AMA Anläggning avseende växtbäddar, påförd jord eller andra kundspecifika krav.

Vi samarbetar med Ecogain i ett projekt för att skapa jordblandningar som ska passa i flera olika biotoper, bland annat för fjällmiljö där jordarna inte ska vara lika näringsrika som vid kusten.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter