En hållbar lösning för plast

Ragn-Sells sköter insamling, kvalitetskontroll och sortering för återvinning till nya cirkulära plastprodukter. Vi har möjlighet och erfarenhet av att hantera insamling av flöden i hela landet.

Plastavfall delas in i två huvudsakliga plastgrupperingar - termoplaster och härdplaster. Listan över plasttyper och användningsområden är lång. En gemensam nämnare för de flesta plastprodukter är att de härleder från en fossil källa. Genom plaståtervinning är det möjligt att minska användningen av fossila resurser. På grund av den varierande blandningen av plast i olika plastprodukter är sortering avgörande för att kunna skapa en återvunnen produkt av hög kvalitet.

Vi hjälper våra kunder att identifiera återvinningsbara kvaliteter och att samla in och genomföra kvalitetskontroller av det sorterade materialet innan vidare materialåtervinning.

Vanliga plastfraktioner

Plastavfall kan komma i en mängd olika varianter på plasttyper, färger och former. Den stora variationen i egenskaper kan göra det svårt att återvinna till nya råvaror.

Lågdensitetspolyeten (LDPE)
Exempelvis plastfilm finns med olika kvalitetsnivåer beroende på blandning av färg och klistermärken.

Högdensitetspolyeten (HDPE)
Exempel på produkter av HDPE: Konsumentförpackningar, trummor, rör och plastburkar. Viktigt att särhålla färger och olika plastprodukter för att få ett bra råmaterial.

Polypropylen (PP)
Exempel på produkter: Konsumentförpackning, blomkrukor och rör. Viktigt att särhålla färger och olika plastprodukter för att få ett bra råmaterial.

Polystyren (PS)
Exempel på produkter: Styrofoam, blombrickor och plastmuggar. Viktigt att sortera ut färger och olika plastprodukter för att få ett bra råmaterial.

EPS ("frigolit")
Ett skrymmande material som samlas in i briketter från kunder.

Återvinning av plast

Plast kan återvinnas flera gånger, med en stor besparing av koldioxid och behovet av jungfrulig olja som behövd nya plastprodukter. Återvunnen plast sparar cirka 2,5 liter olja / kg producerad plast.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

För byggen erbjuder vi även...

  • Uthyrning av kärl och container
  • Skyltar för sortering
  • Servicepersonal på plats
  • Utbildning i sortering och hållbarhetsmål
  • Sorteringsanalys

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter