Återvunna plastpellets

En hållbar lösning för plast

Ragn-Sells sköter insamling, kvalitetskontroll och sortering för återvinning till nya cirkulära plastprodukter. Vi har möjlighet och erfarenhet av att hantera insamling av flöden i hela landet.

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 14.1, 15.1

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Plastavfall delas in i två huvudsakliga plastgrupperingar - termoplaster och härdplaster. Listan över plasttyper och användningsområden är lång. En gemensam nämnare för de flesta plastprodukter är att de härleder från en fossil källa. Genom plaståtervinning är det möjligt att minska användningen av fossila resurser. På grund av den varierande blandningen av plast i olika plastprodukter är sortering avgörande för att kunna skapa en återvunnen produkt av hög kvalitet.

Vi hjälper våra kunder att identifiera återvinningsbara kvaliteter och att samla in och genomföra kvalitetskontroller av det sorterade materialet innan vidare materialåtervinning.

LDPE film

Vanliga plastfraktioner

Plast kan återvinnas flera gånger, med fördelen av minskande mängder koldioxid och att återvunna material ersätter behovet av jungfrulig olja som går till produktionen av nya plastprodukter. Återvunnen plast sparar cirka 2,5 liter olja / kg producerad plast.

Plastavfall kan komma i en mängd olika varianter på plasttyper, färger och former. Den stora variationen i egenskaper kan göra det svårt att återvinna till nya råvaror.

Lågdensitetspolyeten (LDPE)
Exempelvis plastfilm finns med olika kvalitetsnivåer beroende på blandning av färg och klistermärken.

Högdensitetspolyeten (HDPE)
Exempel på produkter av HDPE: Konsumentförpackningar, trummor, rör och plastburkar. Viktigt att särhålla färger och olika plastprodukter för att få ett bra råmaterial.

Polypropylen (PP)
Exempel på produkter: Konsumentförpackning, blomkrukor och rör. Viktigt att särhålla färger och olika plastprodukter för att få ett bra råmaterial.

Polystyren (PS)
Exempel på produkter: Styrofoam, blombrickor och plastmuggar. Viktigt att sortera ut färger och olika plastprodukter för att få ett bra råmaterial.

EPS ("frigolit")
Ett skrymmande material som samlas in i briketter från kunder.

Avfallstjänster

För byggen erbjuder vi även...

- Uthyrning av kärl och container
- Skyltar för sortering
- Servicepersonal på plats
- Utbildning i sortering och hållbarhetsmål
- Sorteringsanalys

Läs mer
Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer
Cirkulärtmaterial plast

Återvinning av plast

Plasten källsorteras för att sedan grovsorteras. Efter det sker fraktionering, finsortering, tvättning och torkning. För att kunna använda plasten ställs stora krav på att rätt sort valts ut. Plastklassningskoden styr sorteringen. Därefter säkerställs kvaliteten med nya tillsatser för att möjliggöra återvinning. Tekniken används på termoplaster men är svårare för gummi och härdplaster.

Tre viktiga anledningar att välja oss

Jungfruligt material

Jungfruligt material

Genom att cirkulera plast sparar vi jordens resurser

Expertkunskap

Expertkunskap

Genom kunskap och utbildning säkrar vi hög kvalitet på råvarorna.

Rikstäckande

Rikstäckande

Vi har teknisk utrustning och en fordonsflotta som täcker hela landet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas