Robot för filterspolning
Robot för filterspolning

Robot för filterspolning

Ragn-Sells egen uppfinning - en robot för filterspolning - spolar rent hydrofilter, som renar dagvatten från tungmetaller.

Att ”tvätta” dag- och spillvattnet från tungmetaller med hjälp av ett filter blir allt vanligare i Sverige. Trafiktäta platser, som parkeringar, fordonstvättar, flygplatser och hamnar utrustas med så kallade hydrofilter som renar dagvattnet från tungmetallerna genom att fånga upp dem i olika filter.

En förutsättning för att hydrofiltren verkligen fungerar och renar dagvattnet från tungmetaller är att filtren rengörs med jämna mellanrum, annars är de helt verkningslösa. 

Vår robot är den enda i Sverige som kan göra rent de här filtren och det görs med hjälp av vatten och tryckluft som pulserar så att slammet släpper. Det suspenderade slammet, som är fullt av tungmetaller, sugs upp med hjälp av en sugläpp.

Hydrofilter behöver göras rent mellan en till sex gånger per år, beroende på verksamhet.

Läs mer om roboten i vårt nyhetsbrev och se filmen som beskriver tjänsten lite mer:

Se filmen om hur vi renar hydrofilter i dagvattenbrunnar och oljeavskiljare.