Cisternkontroll
Säker och certifierad Cisternkontroll

Säker och certifierad Cisternkontroll

Under sin livstid utsätts cisterner och oljetankar för olika typer av angrepp som kräver åtgärder. Enligt rådande lagkrav arbetar våra certifierade medarbetare med rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla typer av cisterner och oljetankar.

Förebyggande arbete är av stor vikt, inte minst ekonomiskt, när det gäller cisterner och oljetankar. För att undvika läckage och skador behöver de både vård och besiktning av kunnig personal. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav. 

Vi erbjuder rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner, oljetankar, och kemikaliecisterner. Det uppkomna avfallet körs till en godkänd behandlingsanläggning där vattnet renas och grus och oljehaltigt slam destrueras genom kompostering.