Farligt avfall - ett av våra viktigaste uppdrag

På Ragn-Sells största anläggning Högbytorp hanteras de flesta typer av farligt avfall. I teamet ingår experter inom miljölagstiftning, farligt gods och kemiska risker. Här berättar två av medarbetarna om deras viktiga uppdrag, om säker hantering och behovet att utveckla nya hållbara framtidslösningar för farligt avfall.

11 sep. 2023

Att hantera de giftiga ämnen som inte ska återinföras i samhället är ett av Ragn-Sells viktigaste uppdrag. På anläggningarna arbetar man både med säker förvaring i form av deponier och med nya metoder för att minimera farliga ämnen och till och med omvandla dem till framtida resurser.

På mottagningen för farligt avfall (MFA) på Högbytorp i Upplands-Bro hanteras de flesta typer av farligt avfall. Alltifrån märkning, sortering och klassificering till analyser och rådgivning om säker transport och omhändertagande sker här. 

Josefin Fredriksson är nytillträdd sektionschef på MFA och är ansvarig för produktionen. Hon beskriver vilken nytta deras arbete gör ur flera aspekter.

– Miljöfarligt avfall belastar vår miljö och människors hälsa och därför är det otroligt viktig att hantera det på ett hållbart, korrekt och lagligt sätt. Samtidigt måste vi ligga i framkant och utveckla nya hållbara lösningar för framtiden, säger Josefin.

Josefin Fredriksson, nytillträdd sektionschef, och Victor Sahlin, kemitekniker på Ragn-Sells mottagning för farligt avfall på Högbytorp.
Josefin Fredriksson, nytillträdd sektionschef, och Victor Sahlin, kemitekniker på Ragn-Sells mottagning för farligt avfall på Högbytorp.

Varierande och utvecklande arbetsuppgifter

Josefin är utbildad högskoleingenjör i kemiteknik men har tidigare arbetat som sjuksköterska. Hon började som kemist på Ragn-Sells 2018. Som kemist ser man till att ta hand om alla typer av farligt avfall, från explosiva material till syror och gaser, och att det görs inom ramen för Ragn-Sells miljötillstånd. Man gör också labbanalyser och säkerställer att materialet som skickas iväg för vidare hantering och återvinning håller rätt kvalitet.

– Jag trivdes jättebra med mina arbetsuppgifter, men när jag fick chansen att bli sektionschef såg jag det som en möjlighet att växa och få en ny roll, säger Josefin.

Kollegan Victor Sahlin började jobba som miljöarbetare på Högbytorp 2017. Så småningom blev han erbjuden att gå en internutbildning för kemitekniker och idag jobbar han med enklare kemijobb, provtagning, sortering och lättare klassningar.

– Ibland får man vara lite detektiv och grotta ner sig i spännande material och undersöka vad som kan återanvändas. Det bästa med jobbet är att det är så varierande och utvecklande, säger Victor, kemitekniker på Ragn-Sells.

Säker hantering kräver hög kompetens  

Kraven på sortering och hantering för farligt avfall är tydliga och det kommer hela tiden nya regler. Detta ställer krav på de anställda som ständigt behöver vara uppdaterade.

– Det är svårt att bli fullärd, avfall är komplext och det är mycket lagar och regler att hålla reda på och så måste vi såklart anpassa oss efter omvärlden, säger Josefin.

För en tid sedan fick Josefin möjlighet att specialisera sig inom kemiska hälsorisker och blev erbjuden externa utbildningar genom Ragn-Sells. Idag hjälper hon till med skyddsronderna på anläggningen och erbjuder alla nyanställda en utbildning om skyddsutrustning och hälsofaror.

I Victors arbete är säkerhet a och o. Därför uppskattar han att Ragn-Sells satsar på kompetensutveckling och följer lagar och regler noga.

– En viktig anledning till att jag trivs så bra är att jag har bra chefer som är måna om vår säkerhet. Säkerhet är det viktigaste vi har, betonar han.

Victor återkommer ofta till samhällsnyttan, att deras arbete gör skillnad. Han är stolt att få vara en del av Ragn-Sells som han menar skapar ett bättre och mer hållbart samhälle.

– Hade jag inte känt den stolthet som jag känner hade jag nog inte varit kvar. Vi gör verkligen något bra för samhället.

Så går det till på Högbytorps mottagning för farligt avfall (MFA)

Mottagningspersonalen tar först emot avfallet på lastkajen. De väger materialet och gör en första mottagningskontroll. Materialet sorteras efter egenskap och ställs undan i ett slags mellanlager i väntan på vidare transport eller behandling. Vid knepiga material ringer man in en kemitekniker eller kemist som klassificerar materialet. Vissa material är svårbedömda, då ställs de i karantän i väntan på analys. Teamet på farligt avfall har som uppgift att säkerställa att det farliga avfallet tas omhand på ett korrekt och säkert sätt.

I teamet på MFA jobbar just nu 9 miljöarbetare, 2 kemitekniker, 1 administratör, 3 kemister, 1 sektionschef och 1 avdelningschef.

Karriär på Farligt avfall

Läs mer om vad våra experter inom Farligt avfall gör, och vilka lediga tjänster som går att söka just nu.

Från farligt avfall till värdefull resurs

I april 2023 invigde Ragn-Sells världens första Ash2Salt fabrik på Högbytorp som omvandlar flygaska, ett farligt avfall, till värdefulla salter. Tack vare en världsunik teknik tvättas och behandlas askan till värdefulla salter som bland annat kan användas för att bekämpa halka eller som gödningsmedel.

Den nya fabriken är ett exempel på hur man med hjälp av modern behandlingsteknik kan omvandla ett farligt avfall till en framtida resurs.