Plast
rs_Plast_sdg_824x350.png

Plast

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

Ragn-Sells samlar in, behandlar och säljer plast för återvinning. Plasten kommer framför allt från dagligvaruhandel och industrier. Den insamlade plasten tas omhand i någon av våra egna behandlingsanläggningar.

Läs mer om våra behandlingsprocesser

Ragn-Sells erbjuder flera effektiva och miljöanpassade lösningar för hantering och återvinning av plast. 

Läs mer om våra tjänster

Säljer och köper återvunnet material 

Vi säljer också plast till återförsäljare i Europa och Asien. Vår expertis och långa erfarenhet på olika marknader ger oss möjlighet att sälja våra kunders plast till rätt pris och till rätt förutsättningar. För information om hur vi köper och säljer stora volymer av brännbart material vänligen ta kontakt med Recyclables, som också ingår i Ragn-Sellskoncernen.

Vid frågor om beställningar och tjänster, vänligen kontakta vår kundservice.

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 14.1 och 15.1
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling