Hero_AD_1160.jpg

Gör din verkstad mer
hållbar och konkurrenskraftig!

AD Sverige AB och Ragn-Sells har i ett nytt samarbete möjlighet att
erbjuda en unik och klimatsmart avfallshantering för din
verksamhet. Vårt mål är att göra er hantering av miljöfarligt avfall
så enkel som möjligt – samtidigt som vi tillsammans gör skillnad.


Obligatorisk rapportering till Naturvårdsverket

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall måste rapportera det
till Naturvårdsverket. Ragn-Sells hjälper dig gärna med rapporteringen. 
Läs mer på www.ragnsells.se/fa och notera att ni kommer att  behöva
skicka in en fullmakt till vår Kundservice.


Fyll i formuläret

Vi ser till att en expert kontaktar dig och tar fram en skräddarsydd
offert anpassad efter din verksamhet. Priser och villkor baserar sig
på ramavtalet med AD Sverige AB.

Ragn-Sells kan hjälpa till med rapporteringen av det farliga avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister mot en avgift.