MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Glas

Till glas hör avfall i form av både färgat och ofärgat glas samt planglas och laminatglas. Alla avfall som tillhör kategorin finns i listan.

Ragn-Sells eftersträvar ökad sortering i rena materialströmmar då det möjliggör återvinning för materialet att hamna i nya produkter av samma kvalitet. Ofärgade glasförpackningar blir till nya ofärgade flaskor och burkar. Fönster blir till nya fönster tack vare den specifika hanteringen vi har av planglas i ram. En ren fraktion med laminerat glas kan ännu inte bli till likvärdiga produkter men den kan återvinnas till glasull i Sverige i stället för att exporteras som en blandad fraktion för återvinning med sämre spårbarhet.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.

Glas avfall