Karriärprogram säkrar rätt kompetens för en hållbar framtid

Om vi ska skapa ett hållbart samhälle måste vi använda råvarorna vi redan har, om och om igen. Men för att Ragn-Sells ska kunna leda omställningen till en cirkulär ekonomi behövs medarbetare med bred kompetens inom miljö och avfall. Därför startade man karriärprogrammet Young Professionals – ett framgångskoncept som nu firar fem år.

09 nov. 2023

Caroline Hübenette är HR-chef på Ragn-Sells och initiativtagare till Young Professionals-programmet. Hon berättar att det tidigare har varit en utmaning att matcha företagets kompetensbehov.

Young Professionals-programmet vänder sig till nyutexaminerade inom flera olika inriktningar, från kemi och miljö till bland annat ekonomi och logistik. Mellan tre och fyra personer antas varje år, och deltagarna får en fast anställning från dag ett. Under programmets tio månader varvas sedan utbildning med egna projekt och arbetsuppgifter. Dessutom får man en erfaren mentor inom företaget.

Caroline Hübinette är HR-chef på Ragn-Sells affärsområde Treatment & Detox.
Caroline Hübenette.

Bred introduktion ger helhetsbild

För produktionsingenjören Felix Mörck gav Young Professionals en bra start på karriären. Han gick programmet 2021/2022 efter en examen i strategiskt miljöarbete. För honom var det värdefullt att snabbt få ett helhetsperspektiv på Ragn-Sells omfattande verksamhet.

– Programmet har gett mig förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb, berättar Felix Mörck. Jag kan leverera med bättre kvalitet eftersom jag har fått åka runt i hela Sverige och titta på anläggningar, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Han uppskattar särskilt det stora interna nätverk han fått genom att träffa företagets många specialister.

– Kontaktnätet är värt hur mycket som helst. Som produktionsingenjör stöter man ofta på problem som ska lösas. Då kan man söka input och erfarenhet inom företaget innan man går ut och tittar på andra leverantörer och lösningar, säger Felix Mörck.

Ett program som anpassas efter verksamhetens behov

För Caroline Hübenette är en viktig framgångsfaktor för Young Professionals-programmet att det utgår från de behov som finns inom bolaget. Hon berättar att man tidigare främst har rekryterat inom kemi och miljö, men att man från och med hösten 2023 breddat programmet till att omfatta fler inriktningar.

En som dragit nytta av det är Navdeep Kaur som är nyutexaminerad företagsekonom och nyligen startade programmet som controller. Tack vare Young Professionals har hon snabbt kunnat skaffa sig en överblick över Ragn-Sells, trots att hon själv inte har en bakgrund inom miljö och hållbarhet.

– Det finns så mycket kunskap i det här företaget och så många som är taggade på att lära ut, säger Navdeep. För mig som ska fungera som ett stöd är det viktigt att förstå vad som händer i företaget, vad de jobbar med och vad de eventuellt behöver hjälp med.

Navdeep lyfter fram att de många personliga mötena med anställda runt om i landet har gett effekt även åt andra hållet, genom att hon själv blivit mer synlig och kanske upplevs som lättare att kontakta.

– Jag vill ju att alla ska vara bekväma att komma till mig med frågor. Det känns kul nu när jobbtelefonen börjat ringa och folk undrar saker.

Navdeep Kaur
Navdeep Kaur.

Mot nya arbetsuppgifter inom Ragn-Sells

Inte bara deltagarna gynnas av Young Professionals-programmet. Det märker Caroline Hübenette när hon pratar med andra kollegor på Ragn-Sells.

– Deltagarna börjar bidra till bolaget redan från start. Återkopplingen vi får är att det är otroligt värdeskapande att få in nya perspektiv på verksamheten, säger Caroline Hübenette och lägger till att hon blir stolt när hon ser hur deltagarna fortsätter utvecklas efter programmets slut.

– Många av de här personerna har tagit på sig större ansvar och nya roller internt. Och när sådant händer … Det värmer verkligen i hjärtat, säger hon.

Felix Mörck är en av dem som tagit nästa steg efter att ha gått klart programmet.

– Jag har fått mer ansvar. Det känns som att de tror på mig, berättar han.

Till våren 2024 är det dags för en ny antagningsrunda till Young Professionals. Felix Mörck tvekar inte att rekommendera programmet till nyutexaminerade som konkret vill bidra till ett hållbarare samhälle.

– Om du vill kunna ge ett avtryck som verkligen syns, något som du verkligen kan ta på, då ska du söka till Young Professionals.

Sök till årets Young Professionals-program