Välkommen till Ragn-Sells

Bli en del av kretsloppet

Vi hjälper er verksamhet att hitta nya, hållbara lösningar

rs_drift.jpg

Problem med Kundportalen

Vid uppdatering 23/9 har det skett flera mailutskick från Kundportalen som ej efterfrågats. Vi beklagar detta och arbetar med att lösa problemet.

Beställ container

Boka en smart container

Vid bokning av en container för Blandat avfall sorteras avfallet på en av Ragn-Sells anläggningar. Denna container får innehålla Brännbart avfall, Blandskrot, Schaktmassor, Träavfall m.m. Containern får inte innehålla Farligt avfall, Hushållsavfall, Elektronik eller Tryckimpregnerat trä.