Välkommen till Ragn-Sells

Bli en del av kretsloppet

Vi hjälper er verksamhet att hitta nya, hållbara lösningar

Beställ container

Boka en smart container

Vid bokning av en container för Blandat avfall sorteras avfallet på en av Ragn-Sells anläggningar. Denna container får innehålla Brännbart avfall, Blandskrot, Schaktmassor, Träavfall m.m. Containern får inte innehålla Farligt avfall, Hushållsavfall, Elektronik eller Tryckimpregnerat trä.

Nyheter från pressrummet

 

Press & Media