Miljöutbildningen Avfall som resurs

En digital utbildning för företag som vill öka kunskap och förståelse för miljö och avfall. Har ni ett ISO 14001 certifikat stödjer denna utbildning ert arbete.

Vad lär man sig?

  • Vad som händer med avfallet, hela kedjan från avfallslämnare tills att det blir en ny resurs.Hur avfallet ska hanteras för att kunna återvinnas.​
  • Vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering.​
  • Större förståelse för hur du själv kan bidra till bättre återvinningsprocesser som innebär fördelar för både företag och samhället i stort.​

Utbildningen tar ca 20 minuter och licensen gäller 1 år. Därmed kan era anställa gå det precis när det passar dem. Utbildningen kan göras  på smartphone, platta eller på datorn. Se filmen nedan.

Kunskap för förändring

Alla företag genererar avfall och avfallet ska tas omhand av ett återvinningsbolag. I den här utbildningen får du se vad som händer med avfallet på en återvinningsanläggning och hur avfallshantering påverkar miljön. Du får en inblick i varför avfall är en värdefull resurs, och en större förståelse för hur du själv kan bidra till bättre återvinning för både ditt företag och samhället i stort.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter