En hållbar lösning för wellpapp

En hållbar lösning för wellpapp

Ragn-Sells sköter insamling, kvalitetskontroll och sortering för återvinning till nya cirkulära pappersprodukter.

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 15.1

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Wellpapp är en högkvalitativ produkt som vid rätt hantering kan återvinnas till ny pappersfiber upp till sex gånger.

Genom vår kunskap, rikstäckande produktion och samlade volymer erbjuder vi lämplig utrustning för att förenkla och förbättra insamlingen av wellpapp då det är ett volymkrävande material som ofta behöver komprimeras. I våra anläggningar säkerställer vi materialets kvalitet för att skapa en hög återvinningsgrad. Vi samlar in stora mängder av kvalitetssäkrad wellpapp som vi levererar till pappersbruk i Skandinavien, andra europeiska grannländer och Asien.

Återvinning av wellpapp sparar på skog

Insamling och samlastning

Vi erbjuder även följande relaterade tjänster:
- Uthyrning av lager, behållare och komprimerande utrustning (mobil och stationär)
- Materialskyltar och klistermärken
- Personal på plats
- Utbildning
- Digital kundportal
- Sorteringsanalys

Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer
Wellpapp är ett fantastiskt material att återvinna

Sparar på jordens resurser

Materialåtervinning av kartong är miljömässigt bra då det sparar både resurser och energi. För varje insamlat och cirkulerat återvunnet ton wellpapp sparas cirka 31 träd.

Tre viktiga anledningar att välja oss

Jungfruligt material

Jungfruligt material

Genom att cirkulera wellpapp krävs inte lika mycket skogsråvara vid produktion.

Expertkunskap

Expertkunskap

Vår kunskap och möjlighet att utbilda våra kunder säkrar hög kvalitet på råvarorna.

Rikstäckande

Rikstäckande

Vi har teknisk utrustning och en fordonsflotta som täcker hela landet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter