Cirkulär återvinning av stenull

En hållbar lösning för stenull

Återvinning av stenull ger minskat uttag av ändlig resurs, mindre utsläpp från gruvbrytning till färdig stenull, samt minskade transporter. Vi hjälper ditt företag att återvinna förbrukad stenull till nya råvaror.

9.4, 11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 17.16 och 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Stenull går att materialåtervinna till 100%

Bygg och anläggningssektorn genererar stora mängder avfall som kan bli nya resurser. Genom partnerskap med Paroc möjliggör vi att stenullen återvinns till ny råvara istället för att deponeras. 

Visste du 10 ton återvunnen stenull motsvarar en besparing av 1,0 ton CO2-ekvivalenter?

Ragn-Sells arbetar aktivt mot FN:s hållbarhetsmål genom att ständigt sträva efter att hitta lösningar för att återanvända material i en cirkulär krets istället för en onödig användning av jordens resurser.

Ragn-Sells säljare hjälper dig ta fram unik utsläppsdata gällande stenull för just ert projekt.

1 ton återvunnen nedmald stenull mostvarar en netto Co2-besparing på motsvarande 2 flygresor till Thailand.

Vilken lösning ska ni välja?

Stenull används för värme- och ljudisolering i byggnadskonstruktioner. Som isoleringsprodukt har stenull flera unika fördelar; lång hållbarhet, hög brandsäkerhet, minskar buller, fuktavvisande och goda termiska egenskaper. Den är också relativt enkel att återvinna eftersom stenullen består till 97% av sten. Materialet kommer fortfarande att behålla de höga kvalitets- och prestandaegenskaperna som när isoleringsplattorna först producerades. 

Ragn-Sells har avfallslösningar för byggbranschen

Avfallslösningar för byggbranschen

Ragn-Sells har unik kompetens och lång erfarenhet av att hantera avfall på byggarbetsplatser av alla storlekar. Sortering på platsen är avgörande för att uppfylla de miljökrav som fastställts av regeringen och industrin.

Läs mer om våra lösningar för bygg
Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

 ​UTTAG AV NATURRESURSER

​UTTAG AV NATURRESURSER

Genom att cirkulera stenull sparar vi på jordens resurser.

PARTNERSKAP

PARTNERSKAP

Med samarbete och partnerskap kan vi skapa fungerande cirkulära system.

Rikstäckande

Rikstäckande

Vi erbjuder tjänsterna i hela landet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter