En hållbar lösning för spillolja

En hållbar lösning för spillolja

Vi samlar in spillolja och ser till att den regenereras till ny smörjolja.

12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Ragn-Sells samlar in och regenererar spillolja från verkstäder, industrier, hamnar och andra företag som behöver hjälp med avsättning av sin spillolja. Genom omfattande kunskap och modern teknik kan vi återvinna spilloljor till ny smörjolja. Andelen olja som skickas till engeriåtervinning minskar årligen.

Genom att regenerera spilloljan minskar vi koldioxidutsläppen och extraktionen av jungfrulig olja, vilket är en stor fördel för vår planet. När Ragn-Sells tar hand om er spillolja får ni tillgång till löpande dokumentation och statistik. Vi delar vår kunskap och bidrar till att våra kunder blir "bäst i klassen" på miljö.

Återvinning av spillolja sparar på jordens resurser

Minskat koldioxidutsläpp

Genom att regenerera spillolja minskas behovet av jungfrulig olja och koldioxidutsläppen reduceras med ca 500 kg CO2 -ekvivalenter per återvunnet ton olja. 

Klimatneutral transport av regenererad spillolja

Klimatneutral transport

Vi transporterar spilloljan klimatneutralt med tåg till vår partner i Tyskland där den regenereras till ny olja.

Ragn-Sells ger olja nytt liv

Film: Gammal olja får nytt liv

Ragn-Sells samlar in ca 40 000 ton olja varje år. Klicka in och se filmen som beskriver våra behandlingsmetoder och hur oljan får nytt liv i det cirkulära flödet.

Se filmen
Ragn-Sells återvinner oljefilter

Hantering av oljefilter

Varje år hanterar Ragn-Sells över 1000 ton filter från bilar, lastbilar och arbetsfordon. I ett bränslefilter utvinner vi metall (50%), filterpapper (35%) och olja (15%).

Hyr din spilloljetank  av Ragn-Sells

Hyr din spilloljetank

Vi erbjuder våra spilloljekunder att hyra dubbelmantlade tankar (970 respektive 1 440 liter) med pejlutrustning.

Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Jungfruligt material

Jungfruligt material

Genom regenerering cirkuleras spilloljan och reducerar behovet av jungfruligt material.

Innovation

Innovation

Kapacitet att utveckla nya återvinningsmetoder.

Tryggt och enkelt

Tryggt och enkelt

Ragn-Sells har kunskap att hantera farligt avfall på ett säkert och tryggt sätt.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter