En hållbar lösning för fasadtegel

Bygg och anläggningssektorn genererar stora mängder avfall som kan bli nya resurser. Genom ett samarbete mellan Ragn-Sells och Brukspecialisten hjälper vi ditt företag att möjliggöra återbruk av fasadtegel.

Sveriges första storskaliga återbruksproduktion av fasadtegel

Sverige ska bli klimatneutralt år 2045. I byggsektorn finns en stor potential att göra CO2-besparingar. En åtgärd för att minska branschens miljöbelastning är att öka graden av återbruk och återvinning för att minska behovet av att bryta ny jungfrulig råvara från vår planet. Ett bra exempel är fasadtegel.

Återbruk av fasadtegel är en industriell produktion som rensar och kontrollerar tegelstenarna. Resultatet blir CE-märkta produkter som ger stenar godkända för nyproduktion med samma frostskyddsgarantier och godkännande som nyproducerade stenar. De återbrukade stenarna har samma beräknade livslängd som nytillverkade men en mycket längre Co2 belastning på vår planet.

Ragn-Sells arbetar aktivt mot FN:s hållbarhetsmål genom att ständigt sträva efter att hitta lösningar för att återanvända material i en cirkulär krets istället för en onödig användning av jordens resurser.

Händer som håller en glaskula som ser ut som jordklotet

Minska ditt Co2-avtryck

Vid återbruk minskar CO2-utsläppen med 96 % jmf nytillverkat fasadtegel. Ragn-Sells säljare hjälper dig ta fram unik utsläppsdata gällande fasadtegel för just ert projekt.

Mindre mängd tegel?

Om du inte är i behov av kontinuerlig hämtning eller en stor mängd fasadtegel så rekommenderar vi att beställa hämtning av mindre mängd direkt i vår nätbutik. Välj bland olika storlekar av Container eller vår byggavfallssäck StorSäck.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Ragn-Sells personal på bygge hälsar på kund

Avfallstjänster för byggbranschen

Ragn-Sells har unik kompetens och lång erfarenhet av att hantera avfall på byggarbetsplatser av alla storlekar. Sortering på plats är avgörande för att uppfylla de miljökrav som fastställts av regeringen och industrin.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter