Cirkulär återvinning av tegel

En hållbar lösning för fasadtegel

Bygg och anläggningssektorn genererar stora mängder avfall som kan bli nya resurser. Genom ett samarbete mellan Ragn-Sells och Brukspecialisten hjälper vi ditt företag att möjliggöra återbruk av fasadtegel.

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 15.1, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Sveriges första storskaliga återbruksproduktion av fasadtegel

Sverige ska bli klimatneutralt år 2045. I byggsektorn finns en stor potential att göra CO2-besparingar. En åtgärd för att minska branschens miljöbelastning är att återföra avfallet som en resurs istället för att bryta jungfrulig råvara från vår planet. Ett bra exempel är fasadtegel.

Återbruk av fasadtegel är en industriell produktion som rensar och kontrollerar tegelstenarna. Resultatet blir CE-märkta produkter som ger stenar godkända för nyproduktion med samma frostskyddsgarantier och godkännande som nyproducerade stenar. De återbrukade stenarna har samma beräknade livslängd som nytillverkade men en mycket längre Co2 belastning på vår planet.

Ragn-Sells arbetar aktivt mot FN:s hållbarhetsmål genom att ständigt sträva efter att hitta lösningar för att återanvända material i en cirkulär krets istället för en onödig användning av jordens resurser.

Ragn-Sells säljare hjälper dig ta fram unik utsläppsdata gällande fasadtegel för just ert projekt.

_EL2I9219_00.jpg

Hjälp med mindre mängd tegel?

Om du inte är i behov av kontinuerlig hämtning eller en stor mängd fasadtegel så rekommenderar vi att beställa hämtning av mindre mängd direkt i vår nätbutik. Välj bland olika storlekar av Container eller vår byggavfallssäck StorSäck.

Läs mer
CO2 besparing fasadtegel

CO2 besparing

Vid återbruk minskar CO2-utsläppen med 96 % jmf nytillverkat fasadtegel.

Branschlösning för bygg

Behöver ditt bygge mer hjälp?

Ragn-Sells har unik kompetens och lång erfarenhet av att hantera avfall på byggarbetsplatser av alla storlekar. Sortering på plats är avgörande för att uppfylla de miljökrav som fastställts av regeringen och industrin.

Gå till vår lösning för byggbranschen
Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Uttag naturresurser

Uttag naturresurser

Genom att cirkulera fasadtegel sparar vi på jordens resurser.

Partnerskap

Partnerskap

Med samarbete och partnerskap kan vi skapa ett fungerande cirkulärt system.

Rikstäckande

Rikstäckande

Vi erbjuder våra tjänster i hela landet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas