En hållbar lösning för däck 

Genom att återvinna uttjänta däck minskar vi behovet av att producera nytt material och bidrar till att bevara jordens resurser.

Att tillverka däck är en process som kräver betydande resurser. Samtidigt har ett däck en begränsad livslängd på endast tre till fyra år. Därför är det viktigt att vi tar hand om de däck som inte längre rullar på våra vägar.

På våra anläggningar tar vi emot däck som ej omfattas av producentansvar. Till exempel däck från bilåtervinning och andra avfallsbolag.

Vi sorterar ut däcken som går att återanvända hela eller klipps ner till mindre bitar med hjälp av grovklippningsmaskiner. Vid behov kan ytterligare finfördelning göras, beroende på efterfrågan och användningsområde.

Däckklipp - grovklipp och finklipp

 

Grovt sönderhackade däck, så kallat däckklipp, används framför allt för energiåtervinning. Materialet har länge fungerat som bränsle i cementindustrin, men används också för att producera fjärrvärme. Dess höga elasticitet, goda dränerande egenskaper och utmärkt värmeisolerande förmåga gör att däckklipp kan användas som markbädd vid anläggningsarbete. Att tillverka bullerskydd av däckklipp är ett annat exempel bland en rad innovativa användningsområden som blommat upp de senaste åren. 

Hela däck, däckbanor och däcksidor

 

Hela däck från anläggningsmaskiner som hjullastare och grävmaskiner används som stötdämpande fendrar på kajer och större bryggor. Hela däck från personbilar används exempelvis som skydd på gokartbanor och andra motorsportsanläggningar. Däckbanan är den mönstrade delen av däcket som blir kvar när sidan på däcket skurits bort och används bland annat för tillverkning av sprängmattor. Även sidorna på däcket på kan återanvändas, exempelvis som tyngd för plansilos. 

Kvalitetssäkring

I processen för kvalitetssäkring av återvunna däck ingår följande: 

  • Kvalitetskontroll av ingående material inför behandling
  • Utsortering av ej godkänt material, t.ex. massiva däck, röda slangar, och däck med vita sidor
  • Provtagningsplan efter behandling
  • Utgående material analyseras och kontrolleras för fysiska och kemiska egenskaper

En hållbar lösning för däck på fälg

Ragn-Sells tar emot uttjänta däck på fälg som ej omfattas av producentansvar. Med vår gedigna erfarenhet garanterar vi säker hantering enligt gällande lagstiftning och regler.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter