En hållbar lösning för metall

En hållbar lösning för metall

Metaller kan återvinnas flera gånger utan att materialegenskaperna går förlorade. Ragn-Sells samlar in blandade metaller, sorterar dem, och ser till att de omvandlas till råvara för produktion av nya varor.

7.2, 12.2, 12.4, 12.5, 17.16, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.
Det finns idag en stor efterfrågan på metall och genom att säkerställa att så mycket som möjligt återvinns minskar koldioxidavtrycket på vår jord.
 
Ragn-Sells samlar in blandade metaller från byggarbetsplatser, industriföretag, verkstäder m fl. Många metaller är väsentliga för framställning av ren teknik, såsom batterier för hybridbilar eller magneter för vindkraftverk. Vi hjälper våra kunder att sortera korrekt, att värdefulla metaller tas ut, och ser till att du alltid har rätt pris.

För varje kilo metall som återvinns, besparar vi miljön 1 kilo koldioxid. Alla metaller kan återvinnas om och om igen utan att någon av de ursprungliga egenskaperna försämras. Detta bidrar till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar.
Men viktigast är att vi kan bevara värdefulla metaller för kommande generationer.
Varför är det viktigt att cirkulera metall?

Varför är det viktigt att cirkulera metall?

FNs globala mål nr 12 "Ansvarsfull och hållbar konsumtion" handlar till stor del om att stödja och uppmärksamma vårt ansvar för jordens resurser. Många metaller är idag utpekade som kritiska för varuförsörjningen i framtiden. Exempelvis sällsynta jordartsmetaller som kobolt, rutenium, neodymium och praseodymium. De behövs bland annat för att kunna tillverka solceller, elnät, biobränsle, vindkraftverk och elektriska fordon. Lösningen är att återvinna fler metaller, designa nya produkter med cirkulerat återvunnet material, och arbeta med innovativ teknik.

 

Boka container för er metall

Behöver ni hjälp med mindre mängd metall?

Det går bra att boka en container eller en byggsäck om du inte behöver kontinuerlig hämtning och har en mindre mängd förbrukad metall eller skrot av blandad karaktär. Besök vår nätbutik och se vårt utbud av olika storlekar på Container och sök pris.

Gå till nätbutik
Det finns stora fördelar att återvinna metall

Metall bra att återvinna

Miljöfördelen med återvinning av metall bidrar till betydande energibesparingar. För aluminium står det för 95% och för järn 75% jämfört med utvinning av jungfruliga råvaror. Dessutom skyddar vi miljön för ökad förorening av vatten och luft. Metall är också en avfallstyp som kan ge ersättning till kunden vid god sortering.

Avfallstjänster

För byggen erbjuder vi även...

- Uthyrning av kärl och container
- Skyltar för sortering
- Servicepersonal på plats
- Utbildning i sortering och hållbarhetsmål
- Sorteringsanalys

Läs mer
Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Sortering är lönsamt

Sortering är lönsamt

Att sortera ut metall är en lönsam affär för både företaget och jorden.

Expertkunskap

Expertkunskap

Genom kunskap och utbildning säkrar vi hög kvalitet på råvarorna.

Kritiska råvaror

Kritiska råvaror

Att ta tillvara på jordens resurser och cirkulera kritiska råvaror är grunden i en cirkulär ekonomi.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter