Spol & sug
Spol och sug

Stort utbud av effektiva VA-tjänster

Med ett stort kunnande och modern teknik hjälper vi våra kunder alla typer av förebyggande och akuta åtgärder inom vatten och avlopp. Vi erbjuder kompletta VA-lösningar och utför inspektioner, högtrycksspolningar, slamsugning och tömningar. Dessutom hanterar vi och återvinner avfallet.

Under åren har vi hjälpt 10 000-tals kunder; industrier, bostadsrättsföreningar och enskilda privatbostäder med både förebyggande arbete och akuta situationer. Många av våra kunder väljer en helhetslösning där vi både hanterar avfallet samt erbjuder kompletta VA-lösningar för rörinspektioner, slamsugning och spolningar av spill- och dagvattensystem. 

Oavsett vilken åtgärd vi utför så är målet att trygga en säker funktion i avloppssystemen. Till vår hjälp har vi modern utrustning som kan hantera många olika typer av situationer och uppkomna problem. Vi använder till exempel modern filmteknik vid inspektion och besiktning av rör och vi har kombibilar som både kan utföra slamsugning och högtrycksspolning. 

Vi erbjuder även tömning av fettavskiljare men denna tjänst upphandlas kommunalt. Vänligen kontakta er hemkommun för att ta reda på vem som utför denna tjänst.

I vårt förebyggande arbete hjälper vi våra kunder att göra preventiva insatser för att undvika störningar i sitt avloppssystem. För att alltid kunna hjälpa våra kunder när de behöver oss har vi jour vid akuta situationer.

rs_globalgoals_1.png

Med våra tjänster inom Spol & Sug samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling