Dekantercentrifug i arbete

Sanering av mark och vatten

Vi erbjuder en rad olika mobila enheter för behandling av förorenade massor.