Sverigeledning

Affärsledning

Magnus Uvhagen, Affärsområdeschef - Recycling Sweden 
Mikael Hedström, Affärsområdeschef - Treatment & Detox Sweden 

Funktionsansvar

Miranda Jensen, Miljö
Josefin Eriksson, Kvalitet
Sofia Blomdal, Arbetsmiljö
Cecilia Zarbell, Kommunikation
Sara Westberg, HR
Rolf Pihlqvist, Inköp och Fastighet
Alexander Nordstrand, Shared Services (ekonomi, lönekontor)
Max Bashtawi. IT