Sverigeledningen

Ledningen för Ragn-Sells i Sverige.


Lars Lindén
Operativ chef

 Mikael Hedström
Divisionschef
Behandling

Anna Lundbom
Anna Lundbom
Chef Verksamhets-
utveckling

Henric Sundin
Henric Sundin
Divisionschef
Återvinning

Cecilia Zarbell
Cecilia Zarbell 
Kommunikationschef 

 

 

 

 

Jim Östlund
tf Divisionschef 
Industriservice

Maria Flink
Maria Flink
Personalchef

Pär Larshans
Pär Larshans
Hållbarhetschef

 Magnus Uvhagen
Magnus Uvhagen
CFO

Mats Berlin
Mats Berlin
Vd KommunPartner