Företagsfaktan om Ragn-Sells

Ragn-Sells i Sverige 
Omsättning: 3686 MSEK (2019)
Antal anställda: 1522   
Miljöcertifikat: ISO 14001:2015
Kvalitetscertifikat: ISO 9001:2015
Arbetsmiljöcertifikat: ISO 45001:2018
Huvudkontor: Väderholmens gård, Sollentuna
Kundservice: 0771-88 88 88
Växel: 010-723 00 00