Företagsfaktan om Ragn-Sells

Ragn-Sells Sverige 
Omsättning: 3 084 MSEK (2015)
Antal anställda: 1700 
Antal fordon: ca 900 
Miljöcertifikat: ISO 14001:2004
Kvalitetscertifikat: ISO 9001:2008
Huvudkontor: Väderholmens gård, Sollentuna
Telefon: 0771-88 88 88