Företagsfaktan om Ragn-Sells

Ragn-Sells Sverige 
Omsättning: 3 546 MSEK (2017)
Antal anställda: 1700    
Miljöcertifikat: ISO 14001:2015
Kvalitetscertifikat: ISO 9001:2015
Arbetsmiljöcertifikat: ISO 45001:2017
Huvudkontor: Väderholmens gård, Sollentuna
Kundtjänst: 0771-88 88 88
Växel: 010-723 00 00