Ragn-Sells och Skandia har samarbetet för att öka återvinningen på köpcentrumet Nova

Starkt partnerskap lyfter återvinningen på köpcentrum i Lund

Full kontroll och möjlighet till uppföljning. Det var målet när Skandia Fastigheter lät Ragn-Sells ta över avfallshanteringen på Nova i Lund. Efter bara ett år med Ragn-Sells tjänster inom City Services har sorteringsgraden ökat till drygt 70%.

23 maj 2024

När Skandia Fastigheter gick in som ny ägare av Nova – ett populärt köpcentrum i Lund med cirka 75 butiker och 2,2 miljoner besökare per år – stod en översyn av avfallsrutinerna högt upp på dagordningen.

Linnéa Andersson, Skandia Fastigheters tekniska förvaltare på Nova, berättar att hyresgästerna tidigare själva fick gå och slänga sitt avfall i ett gemensamt miljörum. Det gjorde det svårt att skaffa sig en överblick över hanteringen och åtgärda eventuella brister.

– Vi ville ha hjälp med vår avfallshantering för att minska miljöpåverkan, säger Linnéa. Men framför allt ville vi få bättre kontroll och möjlighet att kunna följa upp hanteringen, både för oss som fastighetsägare och för enskilda hyresgäster.

Lyckligtvis var lösningen inte långt borta. På köpcentrumet Väla i Helsingborg har Skandia Fastigheter sedan flera år ett välfungerande samarbete med Ragn-Sells, som via tjänsten City Services erbjuder en flexibel helhetslösning för avfallshantering i stadsmiljö.

– Ragn-Sells personal på Väla hjälpte oss att implementera samma system på Nova, berättar Linnéa. Och sedan fick vi en egen platschef här hos oss, Erika Hansson, som leder det dagliga arbetet och är jättebra.

 

"Vi ville ha hjälp med vår avfallshantering för att minska miljöpåverkan."

Linnéa Andersson, Skandia Fastigheter

Exakt statistik gör det enklare att följa lagen

Med City Services kan kommersiella fastighetsägare gå bort från det traditionella miljörummet och lyfta avfallshanteringen till en helt ny nivå. Det berättar Hans Lejon, key account manager på Ragn-Sells.

– På Nova hämtas avfallet direkt hos källan, det vill säga ute i butiker och restauranger, förklarar han. Sedan tar våra miljövärdar med det till ett miljöutrymme, där de olika fraktionerna vägs in och registreras på hyresgästnivå.

Statistiken finns enkelt tillgänglig i Ragn-Sells kundportal, vilket gör att alla hyresgäster kan få exakta siffror på vad som slängs inom det egna företaget. En omedelbar fördel är att kostnaden för avfallshantering därmed kan fördelas rättvist mellan hyresgästerna, men statistiken har många användningsområden.

– Vi som är i branschen ser att reglerna blir allt tuffare, säger Hans. Med korrekt statistik står du redo att möta lagkrav på till exempel taxonomi och spårbarhet av farligt avfall, samtidigt som talen kan användas i hållbarhetsrapporter och vid miljöcertifiering.

"Vi går verkligen hand i hand, vi jobbar inte som beställare och utförare med en gräns emellan, utan vi är ett team där alla har samma strävan."

Hans Lejon, Ragn-Sells

Starkt partnerskap nyckel till effektivare sortering

Statistiken ger också ett kvitto på att Novas nya rutiner har gett resultat. Inom loppet av ett år har sorteringsgraden höjts från 40 % till över 70 %.

– Inom fastighetssegmentet är det här otroligt bra siffror, understryker Hans. Bland de bästa i klassen.

Linnéa berättar att man från Skandia Fastigheters sida arbetar aktivt med att belysa återvinning som en viktig fråga, både i möten med butikschefer och via Novas app för anställda. Dessutom har insatserna från Ragn-Sells personal på plats varit avgörande för det starka resultatet, menar hon.

– Erika och hennes kollegor hjälper till att förklara varför vi gör det här och hur alla kan bli bättre på att sortera, säger Linnéa. De är väldigt kompetenta och duktiga.

Hans ser också det goda partnerskapet mellan Skandia Fastigheter och Ragn-Sells som en framgångsfaktor.

– Vi går verkligen hand i hand, säger han. Vi jobbar inte som beställare och utförare med en gräns emellan, utan vi är ett team där alla har samma strävan.

Smidigare vardag med plustjänster

Från Novas hyresgäster har återkopplingen bara varit positiv sedan Ragn-Sells tog över, berättar Linnéa. Man upplever att det är skönt att slippa tänka på avfallshanteringen och istället kunna lägga den tiden på annat.

Och som en extra bonus finns Ragn-Sells personal tillgänglig för att rycka in och lösa diverse praktiska problem som kan uppstå i den omväxlande vardagen på ett köpcentrum.

– Det kan handla om att ställa upp en extra container när man inventerar lagret eller att flytta en möbel som står i vägen för en utrymningsgång, säger Linnéa. Erika och gänget är väldigt lösningsorienterade. Det är aldrig några problem.

Modern avfallshantering – med hämtning direkt hos hyresgästen, detaljerad statistik och hög kundservice – är en fin tjänst att kunna erbjuda sina hyresgäster, sammanfattar Linnéa. Hon tror att fler skulle tjäna på att använda sig av Ragn-Sells City Services, och till andra kommersiella fastighetsägare har hon ett enkelt råd:

– Implementera det här systemet. Det är värt det.

En tjej med svart t-shirt där det står Ragn-Sells som luta sig mot ett avfallskärl

Erika Hansson är Ragn-Sells platschef på Nova och är mycket nöjd med utfallet av den nya avfalls- och återvinningsrutinen på köpcentrumet.