Cirkulering av planglas går i linje med Sävsjös hållbarhetsmål

Sävsjö kommuns fastighetsbolag Sävebo valde att prova Ragn-Sells cirkulära lösning för planglas när en av kommunens skolor skulle rivas. Både fönster och tegel har gått till återvinning och nu vill man fortsätta titta på hållbara lösningar inom bygg.

19 jan. 2024

Rivningen av gamla Rörviksskolan från 50-talet var redan upphandlat och klart när Lars Ård Andersson, säljare på Ragn-Sells, fick kunden på andra tankar då han berättade om den nya cirkulära lösningen för planglas (glas till fönster, dörrar etc).

- Från början var det inte aktuellt, men de blev väldigt intresserade och frågan hamnade hos kommunledningen där man beslutade att demontera ned och låta alla fönster gå till återvinning, berättar Lars.

Minskar koldioxidutsläppen

Samtliga fönster från skolan har idag plockats ut och står hos Ragn-Sells i Vetlanda i väntan på att skickas till den nya unika förbehandlingsanläggningen i Örebro. Där skiljs glaset från fönsterbåge m.m. och krossas. Därefter går det krossade glaset igenom en kvalitetssäkringsanläggning där alla orenheter som kan finnas i glaset tas bort. Det rena glaset läggs i stora byggsäckar och skickas sen till företaget St. Gobain som använder det som råvara in i produktionen av nya planglasskivor.

Lars berättar att idag hamnar de flesta gamla fönster på deponi (förvaringsplats för avfall) eftersom det inte funnits en fungerande återvinningsmetod. Men nu kan alltså Ragn-Sells, i samarbete med St. Gobain, rena och återvinna planglaset till ny råvara för nya produkter.

- Nytt planglas produceras av sand, som är en ändlig resurs, och processen är väldigt koldioxidkrävande. Nu kan istället CO2 utsläppen halveras och sanduttaget minska avsevärt om glaset i stället smälts om, säger Lars.

Mot en grön och hållbar kommun

Linda Ståhlgren är miljö- och hållbarhetsstrateg på Sävsjö kommun. Hon och en arbetsgrupp arbetar på uppdrag av fullmäktige mot åtta mål för ett grönare och mer hållbart Sävsjö. Två av målen handlar just om resurs- och klimatsmart bebyggelse och en mer cirkulär produktion.

- Om man tittar på en kommuns klimatpåverkan, är det bygg och fastighet som har störst miljöpåverkan, så kan vi flytta fram positionerna där och cirkulera mer, gör vi mest nytta. Vilket gör den här typen av projekt så värdefulla, säger Linda.

Planglaset är inte det enda som gick att cirkulera från Rörviks skola i Sävsjö Kommun. Även allt fasadteglet tar Ragn-Sells hand om och skickar vidare till samarbetspartnern Bruksspecialisten. Där tvättas och behandlas tegelstenarna för att sen återanvändas in i nya byggprojekt.

Man vill ju att återvinning och återbruk ska vara norm och inget pilottest, så för oss är det viktigt att hålla koll på nya smarta lösningar. Vi uppskattar att få reda på allt som händer inom återvinning, om nya sätt att arbeta och innovationer, fortsätter Linda.

 

Fler cirkulära lösningar

Anneli Patriksson, byggprojektledare på kommunens fastighetsbolag Sävebo, har varit ansvarig för både rivningen av den gamla och bygget av nya skolan. De hållbarhetsmål som är satta för kommunen gäller även de kommunala bolagen så när Ragn-Sells föreslog att återvinna skolans fönster var Anneli mest positiv.

- Vi trodde att det skulle ta mer tid att ta ned fönsterna försiktigt så vi ställde in oss på att bara hinna med en av två våningar. Men så ringde entreprenören plötsligt och sa att alla fönster var demonterade så det gick mycket fortare än vad vi trodde, berättar hon.

Kommunen har bestämt sig för att även låta återvinna planglaset på ett äldreboende som ska renoveras och i en industrilokal som byggs om. Lars Ård Andersson berättar att först måste man analysera materialet. Fönsterkittet kan innehålla asbest och fönstret måste då hanteras som ett farligt avfall om det inte saneras först. Han berättar att Ragn-Sells har fler cirkulära lösningar för byggavfall.

- En cirkulär lösning innebär att det inte blir en nedgradering av materialet i återvinningsprocessen utan att det behåller samma kvalitet som vid framställning av nytt. Vi kan erbjuda cirkulära lösningar även för gips och stenull.

Enligt Anneli kommer Sävsjö fortsätta titta på bättre och klimatsmarta lösningar inom bygg och berättar att man nyligen satsade på en utbildning inom s.k. livscykelanalys, för alla projektledare.

- Det känns som att det är en trend nu inom kommunen att försöka återvinna så mycket som möjligt vid ombyggnation och nybyggnation. Vi försöker alltid ha med det och undersöka om det är möjligt, och vi som kommun måste gå i bräschen, och visa andra hur man ska göra, avslutar Anneli.