Skrot & metall
Skrot och metall

Skrot & metall

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

De flesta människor som ser en ser en slängd läskburk anser att det bara är slöseri, men vi ser 25 gram råmaterial -  allt beror på inställning. Vi identifierar många resurser i flödet av avfall som genereras av det moderna samhället, och vi jobbar ständigt för att förbättra våra metoder att frigöra dessa resurser så att de kan återinträda i kretsloppet som en ny råvara.

Läs mer om våra behandlingsprocesser

Vi erbjuder flera effektiva och miljöanpassade lösningar för avfallshantering och återvinning av skrot och metall.

 Läs mer om våra tjänster

Vid frågor om beställningar och tjänster, vänligen kontakta vår kundservice.

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7 och 15.1
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling