Elektronik
Elektronikavfall

Elektronik

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

Ragn-Sells är ett av de ledande företagen inom insamling och återvinning av elektronik. Vi ser till så att omhändertagandet av den uttjänta elektroniken sker på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt. Värde i form av metaller och annat material tas till vara. Farligt avfall fasas ut ur kretsloppet och i möjligaste mån försöker vi omhänderta fungerande produkter för återanvändning.

Lär mer om våra behandlingsprocesser

Vi erbjuder flera effektiva och miljöanpassade lösningar för hantering av elektronik.

 Läs mer om våra tjänster

Vid frågor om beställningar och tjänster, kontakta vår kundservice.

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling