Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november* ska verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Sverige kommer att få ett nytt digitalt system som ger bättre spårbarhet och avfallsstatistik. Ragn-Sells ser till att du som kund får den hjälp du behöver för att följa den nya lagen.

Alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall berörs av den nya rapporteringen. Kraven gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall att rapportera in i det nya digitala systemet. Det som ska rapporteras är bl a avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, avfallsproducent, transportör, mottagare, och datum.

Vad innebär det för dig som kund?

Från och med november 2020 så ska rapportering ske till Naturvårdsverket i samband med att ni gör en beställning till Ragn-Sells av hämtning/tömning. För att göra det enkelt för våra kunder att göra rätt så erbjuder Ragn-Sells att sköta all rapportering, precis på samma sätt som vi idag upprättar transportdokument. Då kan du som kund kan vara trygg med att hanteringen av ditt farliga avfall sker enligt Naturvårdsverkets regler för spårbarhet.

Läs mer och se vårt inspelade webinar
Se vår FAQ om de nya kraven och vad det innebär för dig som kund

Vill du att Ragn-Sells hjälper dig med rapporteringen behöver du fylla i en fullmakt. Ladda ner fullmakt här

Farligt Avfall Spårbarhet

Enklare hantering via Kundportal

I Ragn-Sells Kundportal kommer det att finnas funktionalitet för att underlätta hanteringen av både beställningar och rapporteringen till Naturvårdsverket. Om du inte redan har en kundportal så hjälper vi dig med det. Läs mer här

Pilotprojekt

Ragn-Sells och flera större aktörer i avfallsbranschen deltar i Naturvårdsverkets pilotprojekt. Pilotgruppen bidrar med inspel i den löpande utvecklingen av den digitala lösningen, gränssnittet och hur den kommande lagstiftningen påverkar funktionaliteten.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida under www.naturvardsverket.se/RIA

Kontakta oss om du har frågor

* 2020-06-15: Miljödepartementet har gått ut med att kravet på registrering i det nya digitala systemet för spårbarhet av farligt avfall flyttas fram till den 1 november 2020. Tidigare var datumet 5 juli 2020.