MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Papper och kartong

Till papper och kartong hör alla typer av pappersförpackningar, kontorspapper, tidningar och wellpapp. 

Ragn-Sells samlar även in, behandlar och säljer returpapper för återvinning till pappersbruk. Allt återvunnet papper som levereras till bruken används på nytt som råvara. Det insamlade returpappret tas omhand i någon av våra egna behandlingsanläggningar.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.

En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.

En man i orange varselkläder bekom tre byggsäckar i tre olika storlekar

StorSäck™

Storsäckarna finns i tre storlekar och vecklas enkelt ut. Perfekt för mindre byggprojekt, vid platsbrist eller när det är många olika typer av material som ska sorteras.

En man i orange varseljacka och hjälm på ett takbygge som blickar ut över staden

För ett kostnadseffektivt bygge

Vi erbjuder RentBygge™ för byggarbetsplatser. Vi har flexibla lösningar för alla faser i byggprocessen och vi kan sköta all logistik på plats.

Säljer och köper återvunnet material

För information om hur vi köper och säljer stora volymer av detta återvunna material - ta kontakt med Recyclables som också är en del av Ragn-Sellskoncernen. 

Sök pris och boka container

Klicka in i vår nätbutik och boka lämplig container till fast pris. Här kan du också boka hämtning av StorSäck™.