MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Papper och kartong

Till papper och kartong hör alla typer av pappersförpackningar, kontorspapper, tidningar och wellpapp. 

Ragn-Sells samlar även in, behandlar och säljer returpapper för återvinning till pappersbruk. Allt återvunnet papper som levereras till bruken används på nytt som råvara. Det insamlade returpappret tas omhand i någon av våra egna behandlingsanläggningar.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.